Råd till hemmafixaren

Boverkets byggregler och branschregler gäller vid ny- och tillbyggnader och reparationer. Det är framför allt viktigt om du vill få rätt ersättning från din försäkring vid en eventuell skada. Bygg- och branschregler gäller inte retroaktivt utan blir aktuellt den dag du renoverar eller bygger om. Vi har samlat information om hur du förebygger och undviker skador i ditt hem här på våra sidor Förebygga skador.

Läs om hur du förebygger och undviker skador i ditt hem

Köket

Nästan en fjärdedel av husets vatten förbrukas i köket och det tenderar att öka. Inte minst beror det på de alltmer populära kylskåpen med inbyggda is- och kolsyremaskiner. Den stora vattenförbrukningen gör att köket ligger högt i statistiken för utrymmen som drabbas av vattenskador. I köket är det inne i själva diskbänksskåpet och kring diskmaskinen som de flesta skadorna inträffar.

Dagens byggregler (BBR) har krav på att det ska finnas vattentäta skydd under kyl och frys, diskbänk, diskmaskin och vattenanslutna apparater. Vi rekommenderar även att man kompletterar med ett enkelt fuktlarm under diskbänksskåp, diskmaskin och vattenanslutna kylskåp. 

Installationer för värme, vatten, avlopp och el

I våra hus finns ett antal olika installationer som ska ge oss den komfort vi önskar och helst så energieffektivt som möjligt. Alla dessa installationer har dock en begränsad livslängd som varierar beroende på vilket system det gäller. De installationer som du ska ha extra bra koll på är de som hör till system som kan orsaka stora skador om de går sönder. Det gäller alltså de ledningssystem som ”transporterar” vätska, framförallt varm- och kallvattensystemet, som har ett ganska högt arbetstryck och inte minst elsystemet som vid felaktigheter kan orsaka såväl brand som personskador.

I samband med renovering av framförallt kök och våtrum ska du alltid göra en analys av möjligheten att byta ut de vattenbärande systemen. Då slipper du riskera att det nyrenoverade rummet några år senare måste rivas ut på grund av läckage på ett gammalt rör som inte byttes vid renoveringen.

Arbeten med elinstallationer är i hög grad lagstyrt och kräver behöriga installatörer för de allra flesta ingreppen. Däremot ska du alltid själv vara observant på driftproblem i husets elsystem. Om säkringar och jordfelsbrytare löser ut utan förklaring ska du alltid kontakta en elinstallatör för felsökning och åtgärd.

Det här får du göra själv på ditt elsystem:

  • Byta proppar och glödlampor.
  • Montera stickproppar, sladduttag och sladdströmbrytare.
  • Ersätta ytterhöljet för eluttag och strömbrytare.

Våtrum

Våtrummet är det utrymme som är värst drabbat av vattenskador. Det beror på att rummets ytskikt utsätts för hög vattenbelastning i samband med dusch och bad samt att våtrummet innehåller många vvs-installationer. Bad- och duschrum är därför utrymmen där det krävs godkända vattentäta beklädnader på både golv och vägg. I tvättstugor, utrymmen för varmvattenbredare och liknande samt toalettrum är vattentäta beklädnader på golvet ett krav.

Idag finns väl utarbetade branschregler för utföranden i våtrum och alla försäkringsbolag använder dem som ”måttstock” för fackmässigt utförande tillsammans med materialtillverkarens monteringsanvisningar. Denna ”måttstock” används oavsett om du gör våtrummet själv eller anlitar hantverkare. Ett gott råd är att du alltid ska anlita en hantverkare om du känner dig det minsta osäker inför ett arbete du ska göra.

Mer information