Livförsäkring för företag

Trygghet för dig och dina anställda

Ekonomisk trygghet till efterlevande
Välj lösning efter behov

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Trygghet för dig, dina medarbetare och deras familjer

Våra livförsäkringar för företag ger dig och dina medarbetare möjlighet att enkelt och prisvärt försäkra er om ekonomisk grundtrygghet om olyckan skulle vara framme.

Med en livförsäkring kan du känna dig trygg att de efterlevande får ekonomiska förutsättningar för att gå vidare även om det värsta händer dig eller dina anställda.

Vi har olika lösningar beroende antalet anställda och på dina och dina medarbetares behov. Vår tjänstegrupplivförsäkring är en bra början för ekonomisk trygghet och med vår individuella livförsäkring får du ett skydd anpassat för dig och familjen.

Kontakta oss för att köpa livförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring - TGL

Vår tjänstegrupplivförsäkring ger dina medarbetare en livförsäkring som motsvarar kollektivavtalens livförsäkring. Försäkringen ger de anhöriga ett engångsbelopp om den som är försäkrad avlider.

Vad ersätter tjänstegrupplivförsäkringen?

Försäkringen ger ersättning till efterlevande vid dödsfall. Försäkringsbeloppet är sex prisbasbelopp och det minskar med ett halvt prisbasbelopp per år från och med det år den försäkrade fyller 55 år.

Vi betalar ut hela försäkringsbeloppet till förmånstagare om den försäkrade hade en ordinarie arbetstid på minst 16 timmar per vecka. Vi betalar halva försäkringsbeloppet till förmånstagare om den försäkrade hade en ordinarie arbetstid på mellan 8 och 16 timmar per vecka.

Förmånstagare

Förmånstagare är i första hand make/sambo och i andra hand arvingar.

Försäkringen har ett barntillägg

Efterlämnar medarbetaren arvsberättigat barn som vid dödsfallet inte har fyllt 20 år, betalas ett barntillägg på upp till två prisbasbelopp.

Lägg till olycksfallsförsäkring för ännu bättre skydd

Du kan också köpa en tjänsteolycksfallsförsäkring. Om du på grund av en olycka får en bestående nedsättning av kroppsfunktion eller inte har möjlighet att arbeta mer än 50 procent får du ekonomiskt stöd genom olycksfallsförsäkringen. I samband med en olycka får du också ersättning för behandlings- och läkningstid och ersättning för tandskador, personliga saker som skadas och för ärr.

Individuell livförsäkring

Med individuell livförsäkring kan du känna dig trygg att dina och dina medarbetares efterlevande får ekonomiska möjligheter för att gå vidare om det värsta skulle inträffa.

Vad ersätter individuell livförsäkring?

Livförsäkringen ger ersättning till förmånstagarna om den försäkrade avlider. Du väljer försäkringsbelopp när du ansöker om försäkringen. Försäkringen ersätter efterlevande vid dödsfall.

Förmånstagare

Förmånstagare är i första hand make/sambo och i andra hand arvingar. Du kan skicka in en anmäla till oss om du önskar några andra förmånstagare.

Barnskydd

I livförsäkringen ingår också ett barnskydd som gäller för barn upp till 18 år. I barnskyddet betalas ett prisbasbelopp ut vid dödsfall.

Viktig information

Förköpsinformation och blanketter

Här hittar du mer information om alla gruppförsäkringar som bland annat priser och villkor.

Villkor för livförsäkring företag

Ladda gärna ner och läs igenom villkoren innan du tecknar försäkringen.