Försäkring för fastigheter

För dig som äger eller förvaltar fastigheter.

Sveriges nöjdaste försäkringskunder

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Vad ingår i försäkringen?

Innehåll Innehåll

Genom egendomsförsäkringen får du ersättning för skador på egendom som har uppstått genom exempelvis brand, stöld, skadegörelse, rån och vattenläckage.

Vid hyresförlust till följd av egendomsskada har du skydd genom hyresförlustförsäkringen. 

Om du blir krävd på skadestånd utreder vi om det finns skäl för skadeståndskraven. Vi förhandlar med den som kräver skadeståndet och representerar dig vid en rättegång. Du har också möjlighet till ersättning för eventuella rättegångskostnader och för skadestånd.

Skydda din fastighet

Fastighetsförsäkringen är anpassad för dig som äger eller förvaltar en eller flera fastigheter. Försäkringen fungerar även för bostadsrättsföreningar och för dig som äger hyreshus och är privat hyresvärd.

Med fastighetsförsäkringen får du ett bra grundläggande skydd för dina fastigheter. Om du vill utöka eller anpassa skyddet ytterligare, hjälper vi dig med det.

Kontakta oss om du vill köpa försäkringen

Tilläggsförsäkringar

Försäkringen för fastigheter innehåller ett bra skydd men utifrån ditt företags specifika behov har du möjliget att anpassa och utöka skyddet ytterligare. Här hittar du våra tilläggsförsäkringar.

För den här produkten finns inga tilläggsförsäkringar.

Villkor för fastighetsförsäkring