Så blir du elscooter-smart

Plötsligt syns de överallt i stadsbilden, elscootrarna. Idén att erbjuda ett smidigt transportmedel för uthyrning är i grunden bra, men det är nytt och en lite oberäknelig trafikkompis för gående och cyklister att anpassa sig till. Elscootrarna lämnas också lite varstans på trottoarerna till förtret för inte minst synskadade. Men vilka regler gäller egentligen?

Kille på elscooter i trafik
Foto: Länsförsäkringar

– Det viktigaste att veta är att elscootrarna klassas som en cykel och samma regler gäller både för var du kan köra, utrustningen på scootern och dig själv, säger Maria Wedin, trafiksäkerhetsexpert på Länsförsäkringar.

Vilka regler är viktigast?
Elscootern får gå upp till 20 kilometer i timmen och ha motorstyrka på max 250 W. Elscootrar som är snabbare och har starkare motor är inte tillåtna på allmänna vägar. Den ska ha broms och ringklocka, reflexer framtill, baktill och på sidorna och belysning fram och bak. Barn under 15 år måste använda hjälm.
Du ska, precis som en cykel, först och främst köra på cykelbana men får köra på väg om cykelbana saknas.
– På en trottoar eller gångbana ska du leda elscootern eller köra i max gångfart, vilket är ungefär fem kilometer i timmen, säger Maria Wedin.
– Med vanlig hänsyn kommer du långt. Håll avstånd och sänk farten när du passerar gående och parkera smart så att ingen snubblar på elscootern när du lämnar den. Det finns också många med nedsatt syn som är extra utsatta.

Hur säkra är fordonen?
Eftersom många hyråkare inte är så vana att köra finns en ökad risk för olyckor.
– I högre hastigheter kan det bli ganska allvarliga skador vid ett fall eller kollision med en gående eller cyklist. Elscooteråkarna har ofta ett mer riskfyllt beteende där de bryter trafikregler, tandemåker och mer sällan har hjälm, säger Maria Wedin.
I länder där elscootrar blivit vanliga, som i Kina och i Singapore, har de medfört trafiksäkerhetsproblem och ett ökat antal allvarligt skadade.
– Flera EU-länder tittar nu på lagstiftning för att öka trafiksäkerheten och vårt grannland Norge kommer troligtvis att införa åldersgräns på 12 och hjälmkrav upp till 17.

Du behöver både hemförsäkring och olycksfallsförsäkring
Om du skadar elscootern eller någon annan än dig själv i trafiken så gäller din hemförsäkring, som har en ansvarsdel för just den typen av händelser. Men det gäller bara om elscootern klassas som en cykel enligt Trafikverkets definition, med maxhastighet på 20 kilometer i timmen och motorstyrka max 250 W.
– Om du däremot skadar dig själv så behöver du ha någon form av olycksfallsförsäkring, hemförsäkringen gäller inte personskador, säger Maria Wedin. 

Goda råd
• Lär känna fordonet innan du ger dig ut i trafik. Öva särskilt på att gasa och bromsa.
• Tänk på att andra trafikanter kan missbedöma din hastighet.
• Använd alltid hjälm, gärna också knä- och armskydd.
• Kontrollera att fordonet är CE-märkt och att maxhastighet och motorstyrka inte överskrider 20 km/tim och 250 W (motsvaras av cirka 0,33 hästkrafter att jämföra med moped, 1 hästkraft, EU-moppe 5,44 hästkrafter)
• Inte parkera fordonet så att det blockerar trottoaren och hindrar framkomligheten för personer med synnedsättning, rullstol med flera.

Fakta om fordonstypen
Trafikverkets samlingsnamn för elscootrar, hooverboards, segways, air wheels och el-skateboards och liknande är eldrivna enpersonsfordon. De klassas alla som cykel och är därför tillåtna på allmänna vägar så länge de når en max-hastighet på 20 km/h och har en motoreffekt på max 250 W.

Kontakt:
Maria Wedin, trafiksäkerhetsexpert Länsförsäkringar, 073-964 13 45, maria.wedin@lansforsakringar.se
Presskontakt Länsförsäkringar, 08-588 418 50, press@lansforsakringar.se´

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden