DNA-märkning avskräcker tjuvarna

Med hjälp av DNA-märkning avskräcker du tjuvarna och underlättar för polisen att spåra stöldgodset.

DNA-märkningen syns inte för blotta ögat och är svår för tjuvarna att avlägsna eftersom varje partikel av märkningen innehåller en fullständig DNA-kod. DNA-koden gör det enkelt för polisen att spåra stöldgodsen.

Läs mer här

Se alla nyheter