Är ditt hus redo för snösmältningen?

Efter en ovanligt snörik vinter kan ett väderomslag med varmare nätter snabbt ställa till med ordentliga problem för hus- och fastighetsägare i Västerbotten. Om du är villa-, fritidshus- och fastighetsägare gör du klokt i att redan nu vidta åtgärder för att undvika och begränsa översvämnings- och vattenskador.

Se till att smält snö kan rinna bort

Det finns också ett antal saker du kan göra för att minska risken för skador, såsom att inte ha saker stående på golven i källaren, rensa hängrännor och stuprör, kontrollera att taket är oskadat. I äldre VA-system kan en källarbrunn vara ihopkopplad med dagvattensystemet, vilket gör att löv och skräp från stuprören begränsar kapaciteten i hela systemet. Sist men inte minst – skotta bort den snö som ligger nära huset. Det är speciellt viktigt där marken lutar mot huset.

Skotta bort snö runt huset

Genom att skotta bort snö minskar risken för att smältande snö rinner in genom källarfönster och -dörrar eller kommer in via sprickor i grunden. Det gäller främst hus med källare, men även hus på gjuten platta och med torpargrund kan drabbas av vattenskador om grundvattennivåerna är höga och snösmältningen går fort. En bra dränering minskar risken, men det kan ändå tränga in vatten.

Håll koll på vägtrummor

Vägtrummor som är igensatta av skräp och is skapar snabbt problem vid snösmältning, både för vägar och för hus. En igensatt vägtrumma gör att vägar kan bli ofarbara och stora vattenmängder söker nya vägar, och skapar ytterligare risk för översvämmade fastigheter.

Om skadan redan hänt

Skulle olyckan vara framme så gäller det att minimera skadan, då finns ett antal saker man kan eller bör göra beroende på omfattning. Bland annat att bryta strömmen (vattnet kan bli strömförande), avleda vattnet som strömmar in genom att gräva dike, täta ventiler, lägga en tyngd över golvbrunnen, pumpa ut vatten.

Läs mer om vad du kan göra för att skydda dig mot översvämning och vad du ska göra om vatten trängt in i huset:

Skydda dig mot översvämning

    

Blir det vårflod?

Hur stor risken är för vårflod beror på en mängd faktorer, där en sen snösmältning är en faktor. Ju senare snön smälter desto större är risken för höga vattenflöden eftersom snön smälter samtidigt i våra fjäll och i lägre skogsområden, dvs. fjällflod och skogsflod sammanfaller vilket kan ge mycket höga flöden.

Håll dig uppdaterad löpande under våren kring eventuell information från din kommun om det finns riskområden för översvämning i din kommun. Fundera om det har det förekommit översvämningar där du bor tidigare, om det finns sjöar, vattendrag eller sänkor som kan svämma över.  

Se alla nyheter