Så undviker du som företagare att lönen blir en pensionsfälla

Som företagare är det vanligt att man låter pengar stanna i företaget istället för att ta ut högre lön. Men det många kanske inte är medvetna om är att det istället kan straffa sig den dagen du går i pension. Vår pensionsspecialist Trifa Chireh reder ut hur du kan tänka för att inte hamna pensionsfällan.

– För den som driver eget aktiebolag är lön pensionsgrundande för allmän pension. Det gör att den allmänna pensionen kan bli lägre om man sparar för mycket pengar i bolaget och inte ser helheten. I orange kuvertet så är det just den allmänna pensionen som visas, vilket kan göra att det blir lite av en kalldusch när man öppnar det, säger Trifa Chireh.

För en företagare med enskild firma är resultatet, inkomst av näringsverksamhet, pensionsgrundande. Det gäller även delägare i handelsbolag och kommanditbolag. Lön eller överskott på drygt 45 833 kronor i månaden före skatt ger full allmän pension. Högre lön än så ger inte företagaren mer i allmän pension.

– Att ta ut väldigt begränsat med lön eller inte gå med vinst påverkar storleken på den allmänna pensionen. Företagare är därför en särskilt utsatt grupp som riskerar att få låg pension. Som företagare ansvarar du själv för att säkra din framtida pension, säger Trifa Chireh.  

Förutom allmän pension så får de allra flesta anställda tjänstepension från sin arbetsgivare. Du som företagare behöver själv kompensera för utebliven tjänstepension, men även överväga att betala tjänstepension till sina anställda. Den utgör mellan 20 och 50 procent av den totala pensionen.

– Sparar du minst 4,5–6 procent* av din inkomst eller överskott i ett långsiktigt sparande motsvarar det vad de flesta anställda får inbetalt till tjänstepension. Om du kan spara mer är det är givetvis bra för dig, men om inte har du lagt en bra grund som liknar en vanlig anställds situation med tjänstepension via sin arbetsgivare, säger Trifa Chireh.

Trifas tips till företagare för sin pension:

Skaffa överblick

Se över pensionen minst en gång om året, kanske i samband med att det orange kuvertet skickas ut. Logga in på minpension.se för att få en översikt över hela din pension. Du kan också göra en pensionsprognos.

Ta ut lön eller överskott och betala skatt

Om du kan, ta ut en ordentlig lön, gärna minst upp till brytpunkten för statlig skatt. Det är viktigt eftersom både allmän pension och allmän sjukförsäkring baseras på lön eller överskott som du tar ut och skattar för.

Säkerställ att du har tjänstepension

Tjänstepensionen är viktig då den utgör 20–50 procent av den totala pensionen. Spara minst 4,5–6 procent av din inkomst till tjänstepension. Om du inte vet hur mycket du kommer att tjäna under året kan du vänta till december med att göra insättningen. Utdelning från företaget kan vara ett bra komplement men är normalt sett inte enbart det man kan leva på som pensionär.

Se inte enbart bolaget som en pensionsförsäkring

Många företagare räknar med att kunna sälja företaget när de pensioneras och anser därför att de inte behöver spara. Det är svårt att i dag uppskatta värdet på företaget eller hur det står sig i konkurrensen om 20 till 30 år när det är dags att gå i pension. Vi ser nu vad som hänt under coronapandemin och vikten av man har täckt in de här bitarna. Spara och sätt av löpande till din pension under dina aktiva år och se en eventuell försäljningslikvid som grädde på moset.

Utdelning som ett komplement

För att kunna ta utdelning krävs att bolaget går med vinst som bolaget betalar bolagsskatt på. Lön ska alltid vara förstahandsvalet då det är pensions- och sjukpenningsgrundande vilket inte utdelning är. Går bolaget så bra att du kan ta ut lön upp till brytpunkten och det ändå finns vinst kvar i bolaget så kan det bli aktuellt med lågbeskattad utdelning. Utdelning kan vara ett bra komplement men är normalt sett inte enbart det man kan leva på som pensionär.

Se över ditt försäkringsskydd

Som egenföretagare har du inte samma skydd som när du är anställd. Det kan få betydande konsekvenser för din ekonomi om du blir långvarigt sjuk. Se till att ha ett tjänstepensionspaket med ett bra försäkringsskydd i form av en sjukförsäkring som ersätter utebliven inkomst vid långtidssjukskrivning. Det kan vara avgörande för dig eller din familj om du inte kan jobba på grund av sjukdom under en längre period.

*Hur mycket du bör lägga undan i tjänstepensionslösning som egen företagare beror på hur mycket du tar ut i lön. Enligt tjänstepensionsavtalen gäller 4,5 procent på årsinkomster upp till 7,5 inkomstbasbelopp (det motsvarar 42 625kronor per månad 2021).

Se alla nyheter