Mycket stor brandrisk i länet

Det varma och torra vädret har lett till att vi har mycket stor - på vissa håll extrem - brandrisk i skog och mark. För Västerbottens inland är risken för gräsbrand fortfarande mycket stor.

När det är väldigt varmt och det samtidigt inte faller så mycket regn kan det bli torka. Då råder det ofta eldningsförbud eftersom brandrisken ute är hög. Har det varit torka länge så kan en liten brand växa och bli till en svår skogsbrand. Även om det inte är eldningsförbud just i ditt område, är det bra att tänka på att vara försiktig med eld utomhus, eftersom det kan orsaka både skogsbränder och gräsbränder.

Vi har samlat information kring skogsbrand och torka här på vår webb. Här kan du också se en film vår naturskadespecialist Pär Holmgren, som ger dig tips och goda råd.

Skogsbrand - mer information

Fler bra sidor med information:

Följ utvecklingen och riskläget på t ex SMHIs hemsida, eller MSB - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. De har även tagit fram en app som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark. Appen hjälper dig att minska risken för att starta gräs- och skogsbränder. Den lär dig också mer om säker eldning utomhus. Appen finns för iPhone, iPad och Android. Du hittar den på App Store eller Google Play.

Läs mer här:

SMHI - brandriskprognos

MSB - brandriskprognos

Se alla nyheter