TUSS - Sunnanå SK

TUSS är ett inkluderingsprojekt inom fotbollsföreningen Sunnanå SK. TUSS riktar sig till tjejer som vanligtvis inte idrottar och inte heller är föreningsaktiva. Fokus ligger på att nå tjejer med olika etniska bakgrunder, och projektet omfattar utbildning, träning och andra aktiviteter för att tjejerna ska hitta en förening som passar dem, få möjlighet att vara fysiskt aktiva och skapa en meningsfull fritid.

TUSS - Sunnanå SK

Projektet vill bidra till att skapa en meningsfull fritid och underlätta inkludering i samhället. Alla TUSS-grupper karaktäriseras av lågtröskelverksamhet, vilket innebär att alla tjejer, oavsett förkunskaper, etnisk bakgrund och socioekonomiska förutsättningar har möjlighet att vara med.

TUSS står för Trygghet, Uppmuntran, Självförtroende och Självtillit.

Länsförsäkringar Västerbotten bidrar till verksamheten inom TUSS sedan våren 2020. För oss är det självklart att stötta projekt och verksamheter vars syfte är att skapa förutsättningar för ett tryggare Västerbotten.

Se filmen om TUSS här