Fullmäktigeval

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Gör din röst hörd

Var med och påverka

Som kund i Länsförsäkringar Västerbotten är du också delägare. Du har inflytande över verksamheten och eftersom bolaget ägs av våra kunder har vi inga andra uppdragsgivare att ta hänsyn till. Tillsammans med andra kunder i ditt distrikt utser du representanter till fullmäktige - bolagets högsta beslutande organ. Fullmäktige utser styrelse, som i sin tur tillsätter bolagets vd

Val var trejde år

Den 15 november 2018 avslutades det senaste valet till fulläktige i Länsförsäkringar Västerbotten. Nästa val genomförs under hösten 2021.

Läs mer om vilka representanter som utgör fullmäkitge här.

 


Hur fungerar ett kundägt bolag?

Se filmen om hur organisationen fungerar och hur valet av de som bestämmer går till i ett kundägt bolag.


Malin Eriksson, fullmäktigeledamot:

Vi fungerar som bolagets ambassadörer ute i länet

Malin Eriksson har suttit med i fullmäktige sedan 2001 och tycker fortfarande att det är ett intressant, roligt och lärorikt uppdrag. Hon lär sig inte bara hur bank- och försäkringsbranschen fungerar utan utökar hela tiden sitt nätverk och lär känna personer från många olika branscher, med skiftande bakgrund, ålder och bostadsort.

Läs mer om vad Malin gör i fullmäktige