Fullmäktigeval

Informationen gäller för Länsförsäkringar Västerbotten

Gör din röst hörd

Var med och påverka

Som kund i Länsförsäkringar Västerbotten är du också delägare. Du har inflytande över verksamheten och eftersom bolaget ägs av våra kunder har vi inga andra uppdragsgivare att ta hänsyn till. Tillsammans med andra kunder i ditt distrikt utser du representanter till fullmäktige - bolagets högsta beslutande organ. Fullmäktige utser styrelse, som i sin tur tillsätter bolagets vd

Nominera en kandidat

Under perioden 1-15 september 2018 har du som är kund i bolaget haft möjlighet att nominera en kandidat - eller dig själv - till vårt fullmäktigeval.

Fullmäktigeval

Val till fullmäktige sker under perioden 15 oktober - 15 november 2018 på www.fullmaktigeval.se. Förutom inkomna nomineringar presenteras också valberedningens förslag till valbara kandidater i de olika distrikten.


Hur fungerar ett kundägt bolag?

Se filmen om hur organisationen fungerar och hur valet av de som bestämmer går till i ett kundägt bolag.


Malin Eriksson, fullmäktigeledamot:

Vi fungerar som bolagets ambassadörer ute i länet

Malin Eriksson har suttit med i fullmäktige sedan 2001 och tycker fortfarande att det är ett intressant, roligt och lärorikt uppdrag. Hon lär sig inte bara hur bank- och försäkringsbranschen fungerar utan utökar hela tiden sitt nätverk och lär känna personer från många olika branscher, med skiftande bakgrund, ålder och bostadsort.

Läs mer om vad Malin gör i fullmäktige