Bolagsstyrning

Bolagsordning

Här kan du läsa den aktuella bolagsordningen för Länsförsäkringar Västerbotten.

Bolagsordning

Årsredovisning

Här kan du ta del av bolagets senaste årsredovisning. Årsredovisningen för 2020 fastställdes på bolagets ordinarie årsstämma, den 16 april 2021.

Årsredovisning 2020

Policy för ersättning

Här hittar du mer information om bolagets policy för ersättningar.

Policy för ersättningar

Rapport om solvens och finansiell ställning

Här kan du läsa den senaste rapporten om bolagets solvens och finansiella ställning.

Rapport om solvens och finansiell ställning 2020

Rapport om solvens och finansiell ställning 2019

Rapport om solvens och finansiell ställning 2018

Rapport om solvens och finansiell ställning 2017

Rapport om solvens och finansiell ställning 2016

Årsstämma 2021

Länsförsäkringar Västerbottens årsstämma för verksamhetsår 2020 ägde rum fredagen den 16 april 2021. Stämman genomfördes digitalt.

Till stämman kallades Länsförsäkringar Västerbottens fullmäktigeledamöter och revisorer. Fullmäktigeledamöterna är valda av försäkringstagare i de olika distrikten i länet.