Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Bolagsordning

Här kan du läsa den aktuella bolagsordningen för Länsförsäkringar Västerbotten.

Bolagsordning

Årsredovisning

Här kan du ta del av bolagets senaste årsredovisning. Årsredovisningen för 2022 fastställdes på bolagets ordinarie årsstämma, den 21 april 2023.

Årsredovisning 2022

Policy för ersättning

Här hittar du mer information om bolagets policy för ersättningar.

Policy för ersättningar

Rapport om solvens och finansiell ställning

Här kan du läsa den senaste rapporten om bolagets solvens och finansiella ställning.

Rapport om solvens och finansiell ställning 2022

Rapport om solvens och finansiell ställning 2021

Rapport om solvens och finansiell ställning 2020

Rapport om solvens och finansiell ställning 2019

Rapport om solvens och finansiell ställning 2018

Årsstämma 2023

Länsförsäkringar Västerbottens årsstämma för verksamhetsår 2022 ägde rum fredagen den 21 april 2023 på Umeå Folkets Hus. 

Till stämman kallades Länsförsäkringar Västerbottens fullmäktigeledamöter och revisorer. Fullmäktigeledamöterna är valda av försäkringstagare i de olika distrikten i länet.