Bolagsstyrning

Bolagsordning

Här kan du läsa den aktuella bolagsordningen för Länsförsäkringar Västerbotten.

Bolagsordning

Årsredovisning

Här kan du ta del av bolagets senaste årsredovisning. Årsredovisningen för 2019 fastställdes på bolagets ordinarie årsstämma, den 28 maj 2020.

Årsredovisning 2019

Policy för ersättning

Här hittar du mer information om bolagets policy för ersättningar.

Policy för ersättningar

Rapport om solvens och finansiell ställning

Här kan du läsa den senaste rapporten om bolagets solvens och finansiella ställning.

Rapport om solvens och finansiell ställning 2019

Rapport om solvens och finansiell ställning 2018

Rapport om solvens och finansiell ställning 2017

Rapport om solvens och finansiell ställning 2016

Årsstämma 2020

Länsförsäkringar Västerbottens årsstämma för verksamhetsår 2019 ägde rum torsdagen den 28 maj 2020. 

Till stämman kallas Länsförsäkringar Västerbottens fullmäktigeledamöter och revisorer. Fullmäktigeledamöterna är valda av försäkringstagare i de olika distrikten i länet.

Protokoll inkl. röstlängd