Vårt bästa reseskydd finns i din hemförsäkring

Vårt bästa reseskydd finns i din hemförsäkring

Utökat reseskydd är en tilläggsförsäkring som ingår med automatik om du har en hem-, villahem- eller hem- och bostadsrättsförsäkring hos oss. 

Försäkringen gäller i hela världen och innehåller följande:

 • Avbeställningsskydd
  Om du före avresan tvingas avbeställa pga till exempel akut sjukdom eller olycksfall.
 • Försening
  Om du eller ditt bagage inte kommer fram till resmålet i tid.
 • Resestartskydd
  Om du på grund av en plötslig och oförutsedd händelse kommer för sent och missar avgången, exempelvis på grund av en trafikolycka, och måste ansluta dig till resan senare.
 • Reseavbrott
  Om din resa blivit avbruten på grund av akut sjukdom eller olycksfall.
 • Outnyttjad aktivitet
  Om du inte kan fullfölja en bokad och betald fysisk aktivitet under resan.
 • Ersättningsresa
  Om du till exempel blir akut sjuk under mer än halva antalet resdagar.
 • Höjt belopp för pengar
  Om flera i hushållet deltar på resan så är beloppet för pengar höjt från 5 000 kronor till 10 000 kronor.

OBS! Kontakta läkare från 1:a sjukdagen för läkarintyg om du skulle bli sjuk. Vid allvarligare sjukdom eller olycksfall kontakta SOS International.

Försäkring vid tillfällig utlandsvistelse

Vid långresor, studier eller arbete utomlands behövs en särskild försäkring. Reseförsäkringen för en tillfällig, längre utlandsvistelse gör det möjligt för dig att resa försäkrad under en längre tid. 

Det utökade reseskyddet ingår automatiskt i Försäkring vid tillfällig utlandsvistelse. 

Läs mer om försäkringen här