En reseförsäkring som ingår i din hemförsäkring

En reseförsäkring som ingår i din hemförsäkring

Reseförsäkringen ger dig rätt till ersättning om du till exempel blir sjuk och måste uppsöka läkare eller avbryta din resa. Har du en hemförsäkring ingår reseförsäkringen som gäller för dig och din familj i hela världen.

Reseskyddet gäller automatiskt under resans första 45 dagar och kontaktar du oss före avresan kan du förlänga tiden ytterligare. Har du egna barn under 18 år som följer med på resan men inte bor i samma bostad som du, gäller reseskyddet för dem också under resan.

Vårt reseskydd täcker följande:

  • Kostnader till följd av akut sjukdom eller olycksfallsskada
  • Avbruten resa och hemtransport på grund av akut sjukdom eller olycksfall
  • Stöld
  • Skador på incheckat bagage
  • Hemresa vid katastrof
  • Avbeställningsskydd
  • Ersättningsresa
  • Försening
  • Resestartskydd

OBS! Kontakta läkare från 1:a sjukdagen för läkarintyg om du skulle bli sjuk. Vid allvarligare sjukdom eller olycksfall, kontakta SOS International.

Mer information

Mer information om reseskyddet hittar du i de broschyrer och villkor som finns här nedan och under boendeförsäkringar.

Att tänka på

För att få full ersättning ska du vara aktsam med dina saker och särskilt försiktig med pengar, värdehandlingar och stöldbegärlig egendom. Bor du på hotell ska du låsa in dina värdesaker i säkerhetsbox eller resväska. För att läsa mer om vad aktsamhet och stöldbegärlig egendom innebär, se villkoren för reseförsäkringen.