Fritidshus­försäkring

Försäkra ditt fritidshus för trygghet året runt.

Ansvarsförsäkring ingår
Försäkrar skador, stölder och olyckor
Gäller året om

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Vad ingår i fritidshusförsäkringen?

Innehåll
Fritidshusförsäkring Ingår

Om något skulle hända ditt hus eller dina saker.

Egendomsskyddet ersätter bland annat

  • inbrott
  • bränder
  • vattenskador
  • storm- och blixtskador
  • översvämningsskador

Om någon skulle kräva dig på skadestånd som ägare till fritidshuset.

Om du hamnar i en rättstvist som ägare till fritidshuset och behöver anlita advokat.

Om något plötsligt eller oförutsett händer huset eller tomten.

Om ditt hus eller dina saker skulle drabbas av skadedjur och träskadeinsekter.

Försäkra ditt fritidshus och dina saker

Fritidshusförsäkringen gäller för din stuga och de saker du har där när det oväntade händer. Försäkringen täcker både skador, olyckor och stölder så att du kan känna dig trygg under hela året.

Försäkringen gäller på den fastighet som anges i försäkringsbrevet, för dig och dina familjemedlemmar.

I fritidshusförsäkringen ingår det inte någon hemförsäkring som det gör i villahemförsäkringen. Det ingår därmed inte ”bortaskydd” (för lösöre förvarad på annan plats) och inte heller reseskydd, krisskydd, identitetsstöld, överfallsskydd, generellt rättskydd eller generellt ansvarsskydd. Bor du permanent i ditt fritidshus ska du därför ha en villahemförsäkring och inte en fritidshusförsäkring.

Här kan du enkelt räkna ut vad din försäkring kostar och köpa den direkt.

Se pris och köp försäkring

 

Att tänka på om du ska hyra ut fritidshuset

Tips vid uthyrning