Takskottning - skotta taket rätt

Efter kraftiga snöfall är det många husägare som oroar sig för snön som finns på taket och när man behöver skotta. Men med fel teknik kan du skada både dig själv och ditt hus.

Takskottning - skotta taket rätt

När är det dags att skotta?

Det är först när det blir ett snölager som är cirka en halv meter som det börjar bli dags att skotta bort snön från taket, och att skotta rätt tak. 

Vilka tak ska skottas?

Om du har en plattare eller enklare takkonstruktion bör du oftare göra en översyn och skotta vid behov. Men då är det viktigt att använda rätt teknik. 

Om din villa har ett sadeltak behöver du normalt inte skotta alls. Tänk på att stora snömängder har en isolerande effekt. Eftersom det sker ett visst värmeläckage genom vindbjälklaget i ett uppvärmt hus smälter snölagret närmast yttertaket.

Om man inte tar bort snön så kan vatten dämmas upp närmast yttertaket och krypa in i skarvar runt anslutningar för ventilation, skorsten eller takkupor och orsaka vattenskador.

Lämna kvar en decimeter

Om du märker att till exempel ytterdörren kärvar är det en signal om att snön är för tung för taket. Men skotta inte bort all snö! Lämna gärna ungefär en decimeter snö, eftersom du kan råka skada taket med snöskyffeln. Det finns då risk att det läcker in vatten när snön smälter eller när det regnar. 

Tänk på att skotta lika mycket på båda sidor, annars kan det bli snedbelastning.

Snöröj inte tak med solceller

För att inte skada solcellerna är det bäst att undvika att snöröja sina paneler. Det visar ett vetenskapligt test som forskningsinstitutet RISE genomfört på uppdrag av Länsförsäkringars Forskningsfond. Här kan du läsa en rapport om snöborttagning vid takmonterade solelanläggningar

Korrekt installerade solcellsanläggningar är konstruerade för att tåla snömängderna i ditt område enligt Boverkets regelverk. Vid extrema snömängder kan det ändå vara nödvändigt att röja sina paneler, inte minst för att skydda takkonstruktionen. Av de testade metoderna var snöhyveln den metod som gav bäst resultat utifrån testets kriterier. Lämna dock alltid ett antal centimeter snö kvar för att undvika att komma i direkt kontakt med panelerna.

Så mycket väger snön

Med 20 centimeter snö på taket så blir isoleringen så effektiv att värmen inifrån börjar smälta snön undertill. Då kan den börja glida och samlas i ränndalarna och det kan bli meterhögt på sina ställen. Med stor belastning på takkonstruktionen som följd.

När temperaturerna stiger och snön blir blötare och dessutom packas ihop av vinden blir snön mycket tung, upp till 200-300 kg per kubikmeter.

Mer information finns att läsa hos SMHI

Mycket fluffig snö: mindre än 30 kilo per kubikmeter
Nyfallen fluffig snö: 30-100 kg
Våt nysnö: 100-200 kg
Vindpackad nysnö: 200 kg
Packad senvintersnö: 200-300 kg
Vårsnö i avsmältningens slutskede: 400 kg

Innan du går upp på taket och skottar snö

Sätt säkerheten först. Kontakta ett företag som utför takskottning om du ser risker med att göra skottningen själv. Du bör inte gå upp ensam på taket, ta med minst en annan person, använd säkerhetslina och håll dig helst till platta tak.

Se till att ha en villaförsäkring

Om olyckan trots allt är framme och bostadshusets tak rasar in på grund av snötryck så täcks kostnaderna av villaförsäkringen. Men kom ihåg att skador orsakade av snötryck i de flesta fall inte gäller för uthus och garage. Skador på bostadshuset orsakade av snöras ersätts i de flesta fall inte heller så vänta inte med att skotta.

Läs mer om villaförsäkring hos oss