Skadeförebyggande hembesök


Vi på Länsförsäkringar Västerbotten har god kunskap om vilka skador som är vanliga i ett hus – och vad du kan göra för att undvika dem. Nu erbjuder vi dig som har en Villahemförsäkring hos oss och är 18-35 år en kostnadsfri genomgång av ditt boende.

Få koll på skaderiskerna i ditt hem

Utöver att du får bättre koll på ditt hus och undviker att drabbas av skador som många gånger kan resultera i besvärliga och långdragna renoveringar, innebär ett skadeförebyggande arbete även en miljövinst. Om vi minskar antalet skador, minskar också kostnaderna för reparationer och påverkan på miljön. Det vinner vi alla på. Vi ger dig råd om hur du kan minska skaderiskerna i ditt hem.

Boka hembesök

Boka in ett besök av våra skadeförebyggare, besöken sker på vardagar under kontorstid och tar i genomsnitt en timme. Vid hembesöket får du råd och tips hur du kan förebygga brand- och vattenskador och hur du skyddar ditt hem från inbrott och andra skadeområden.

Intresseanmälan hembesök 

 

Så går hembesöket till

Våra utbildade besiktningsmän ser över hur ditt hus mår och identifierar eventuella skador och risker för att du ska kunna bo tryggt och länge i ditt hem. Vi informerar också om förebyggande åtgärder som kan förhindra uppkomsten av skador, samt ge premierabatter. Vi går igenom ditt försäkringsbrev för att säkerställa att du är rätt försäkrad.

 • Vatteninstallation i köket

  Vår skadeförebyggare börjar med att kontrollera att alla vatteninstallationer i köket ser bra ut.Här får du också tips om hur du kan fuktsäkra ditt kök på ett enkelt sätt.
 • Genomgång våtrum

  Skadeförebyggaren går igenom dina våtrum. Skadeförebyggaren tittar särskilt på områden där det finns risk för läckage som runt duschen, badkaret eller golvbrunnen.

 • Övriga utrymmen

  I tvättstugan, toaletten och rummet där värmeanläggningen finns kontrolleras att alla installationer fungerar och inte läcker. Om det finns ett vattenburet värmesystem i villan kontrolleras att systemet, expansionskärl och ventiler är täta.

 • Test av jordfelsbrytare

  Skadeförebyggaren kontrollerar också om elen i huset är jordfelsskyddad och ofta görs ett test av jordfelsbrytaren. Dessutom kontrolleras brandskyddet i huset och du får tips och råd om hur du kan förbättra det.

 • Protokoll

  Ett par dagar efter besiktningen får du ett besiktningsprotokoll skickat till dig.

Våra skadeförebyggare

Ludwig Jonsson

Ludwig Jonsson

Skadeförebyggare

Telefon: 090-10 92 89
E-post: ludwig.jonsson@lfvasterbotten.se

 

Jonas Karlsson

Skadeförebyggare

Telefon: 090-10 92 83
E-post: jonas.karlsson@lfvasterbotten.se


Länsförsäkringar Västerbotten