Årets hållbara fondprestation

Fonden Handelsbanken Hållbar Energi vinner kategorin Hållbar förvaltningsstrategi och East Capital Ryssland tar hem kategorin Aktivt påverkansarbete. Det är resultatet när rösterna är räknade i tävlingen ”Årets hållbara fondprestation”.

Handelsbanken har för fonden Handelsbanken Hållbar Energi på ett tydligt beskrivit sätt och påvisat av investeringarnas klimatnytta och bidrag till FN:s globala mål.

East Capital har genom aktivt påverkansarbete för fonden East Capital Ryssland påverkat gasbolaget Gazprom, som är en av världens största förorenare, att minska sina klimatutsläpp.

Läs pressmeddelandet

Från vänster: Magdalena Wahlqvist Alveskog och Patric Lindqvist, Handelsbanken Fonder, Charlotte Barnekow, Länsförsäkringar Stockholm och Peter Elam Håkansson, East Capital.

Finalister Årets hållbara fondprestation - Aktivt påverkansarbete

DNB Grönt Norden

Påverkansarbete mot nordiska bolag gällande integrering av klimatrisker i styrning, strategi, och rapportering.

East Capital Ryssland

Påverkansarbete med att förmå gasbolaget Gazprom, som är en av världens största förorenare, att minska sina klimatutsläpp.

Länsförsäkringar Fastighetsfond

Påverkansarbete för att öka jämställdheten i styrelserna i fastighetsbolagen som ingår i fonden.

Finalister Årets hållbara fondprestation - Hållbar förvaltningsstrategi

BNP Paribas Global Environment

Investeringar som bidragit till minskning av vattenkonsumtion, effektivare avfallshantering och lägre koldioxidutsläpp.

Handelsbanken Hållbar Energi

Beskrivning och påvisande av investeringarnas klimatnytta och bidrag till FN:s globala mål.

Länsförsäkringar Hållbar Företagsobligation

Förflyttning mot investeringar i gröna obligationer och hållbara företag.

Länsförsäkringar USA Aktiv

Minskning av koldioxidutsläpp och ökade investeringar i bolag som bidrar till en hållbar utveckling.

Schroder ISF Global Climate Change Equity

Investeringar i bolag med låga koldioxidavtryck och med hänsyn till klimatavtryck i produkters hela livscykel.

Juryns arbete

35 bidrag från 23 olika fondbolag i vårt fondutbud har skickats in och en jury med interna och externa representanter har utsett finalisterna. Juryn har bland annat bedömt tydlighet, effekt och innovation.

Mer om juryns arbete

Viktig information

Bidragen som presenteras i Årets hållbara fondprestation bygger på information från respektive fondbolag. Länsförsäkringar reserverar sig för eventuella fel eller brister i informationen rörande bidragen. Informationen som lämnas om de olika bidragen är av generell karaktär och ska ses som marknadsföring, inte rådgivning. 

Länsförsäkringar svarar inte i något fall för skada, direkt eller indirekt, som kan uppkomma på grund av omständighet som är hänförlig till information om bidragen i Årets hållbara fondprestation såvida inte skadan orsakats av Länsförsäkringars grova oaktsamhet. 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan båda öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.