Press och media

Gemensamma pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter som gäller hela länsförsäkringsgruppen hittar du i vårt nyhetsrum. Eller vill du prata hellre med en specialist? Vi har experter inom bland annat ekonomi, försäkringar och pension.

Informationen gäller för Länsförsäkringar Västerbotten


Din Sida - vår kundtidning

Länsförsäkringar Västerbottens kundtidning Din Sida kommer ut tre gånger per år - vinter, vår och höst. Här får du värdefulla råd om hur du undviker skador, information om försäkringar och våra banktjänster.

Din Sida - vår kundtidning


Rapporter & undersökningar

Maskinskaderapport 2017

Maskinskaderapport

I rapporten ger vi dig en bild av vilka typer av skador på bilar som är vanliga, vilka kostnader de är förknippade med och vilka bilar som är mer eller mindre drabbade.

Så sparar vi till barnen

Pappa lyfter upp sitt barn

En rapport från Länsförsäkringar om hur föräldrar sparar till sina barn.

Trygghetsgapet

Ungt par på ett konditori

En växande andel av de nya jobben skapas i små och medelstora företag. I dagsläget saknar var tredje småföretag avsättningar till tjänstepension och riskerar att på så sätt bli morgondagens fattigpensionärer.  Det är stora skillnader i avsättningar i olika branscher och i storstadsområdena är företagen sämst på att spara till tjänstepension för sig själva eller sina anställda. 

Ditt barns ekonomiska trygghet

rapport barn trygghet

I den nya rapporten, som är författad av Länsförsäkringars privatekonom Elisabeth Hedmark, finns många av de ekonomiska och juridiska frågor som föräldrar i olika situationer ställs inför.

Kundrösten

Kundrösten

Länsförsäkringar har intervjuat 3 500 svenska bankkunder 2012 om deras syn på sin bank och på bankmarknaden i stort. Intervjuerna har resulterat i rapporten Kundrösten.

ECPAT Hotlines årsrapport 2017

Rapport om om sexualbrott mot barn på nätet kommer att publiceras under hösten.

Hälsobarometern

Trots alla varningsrop i samhället om den ökade stressen som kan leda till psykisk ohälsa och andra problem anser inte Sveriges företagare att stressen bland deras medarbetare ökar.

Vårens Hälsobarometer visar också att kollegorna får jobba mer när någon är sjuk på jobbet Läs mer om arbetsgivarnas inställning till sjukfrånvaron.. 

Läs Hälsobarometern

Trygg som sambo

Trygg som sambo

Allt fler lever som sambo men kunskapen är ofta låg om hur sambolagen fungerar. Genom att läsa broschyren får du tips och råd om vad som är viktigt att tänka på för att undvika olika fallgropar.