Om vårt samhällsengagemang

Om vårt samhällsengagemang

Som kundägt bolag med Västerbotten som enda marknad finns vi nära våra kunder. Eftersom vi har en naturlig plats i många människors vardag är det självklart och viktigt för oss att vi har ett engagemang som bidrar till trygghet för både människor och verksamheter. Vår ambition är att stödja och engagera oss i frågor som berör många.

Hur arbetar vi?

Länsförsäkringar Västerbotten har sedan lång tid tillbaka ett engagemang i det lokala samhällets utveckling och tillväxt, och vår sponsring har därför alltid en koppling till länet. Vårt samhällsengagemang ska förena samhällsnytta med affärsnytta – oavsett om det är ett arbete vi själva driver eller om vi gör det i samarbete med andra. Som kundägt bolag är vi måna om att våra medel används på rätt sätt och i sammanhang där de gör verklig nytta. Sponsringen ska också ligga i linje med våra värdeord: nära, engagerade och okrångliga.

Vilka är våra fokusområden?

Ett tryggare samhälle är basen för vårt samhällsengagemang. Vi vill att Västerbotten ska vara en trygg plats – ett bättre Västerbotten att leva och bo i. Vi prioriterar förebyggande insatser och arbetar därför främst med insatser som riktar sig till barn och ungdomar. Detta är våra fokusområden:

  • Ökad trygghet i skolan
  • Ett rikt och tillgängligt kultur- och idrottsliv
  • Motverka brott, droger och skadegörelse

Vilka föreningar och organisationer stöttar vi?

Så långt det är möjligt ska våra bidrag integreras i vårt bredare samhällsengagemang. Vilka övriga insatser (i såväl tid som pengar) vi väljer att stötta styrs utifrån vår årsplan där alla våra aktiviteter planeras in.

Ansöka om sponsring

Det kommer många förfrågningar om sponsring till oss. Vi tar emot ansökningar löpande under året och fördelar våra sponsringsmedel vid särskilda fördelningsmöten. Vårens ansökningsomgång avslutades den 31 maj. Nästa datum att hålla koll på är onsdag den 11 oktober.

Fördelningen sker på tre nivåer:

A-nivå: Sponsring som bygger på gemensamma åtaganden och ett nära samarbete mellan oss som sponsor, er som sponsrat förening/organisation och våra respektive målgrupper. Sponsringsansökningar inom denna nivå föranleder alltid en träff och en diskussion kring ett eventuellt samarbete. Sponsringsbelopp över 50 000 kr.

B-nivå: Sponsring som erbjuder marknadsföring till en bredare målgrupp. Sponsringsbelopp 15 000 – 50 000 kr.

C-nivå: Enklare sponsring till mindre föreningar och organisationer. Sponsringsbelopp upp till 15 000 kr.

Om er förening eller organisation verkar inom ramen för våra fokusområden och vill samarbeta med oss är ni välkomna att skicka in skriftlig ansökan. I ansökan ska ni kortfattat beskriva er verksamhet och vilken nivå som avses.

Vi vill göra er uppmärksamma på att vi endast tar emot ansökningar på detta sätt, och att samtliga ansökningar behandlas vid de särskilda fördelningsmötena. Beviljade ansökningar, liksom eventuella avslag, meddelas efter varje sammanträde.

Ring eller mejla mig gärna