Möt Malin Eriksson - fullmäktigeledamot i Länsförsäkringar Västerbotten

Möt Malin Eriksson - fullmäktigeledamot i Länsförsäkringar Västerbotten

Malin Eriksson har suttit med i fullmäktige sedan 2001 och tycker fortfarande att det är ett intressant och lärorikt uppdrag.

Varför sitter du i fullmäktige?

– Jag tycker Länsförsäkringar är ett bra och gediget bolag. När man sitter i fullmäktige ser man klart och tydligt att man kan bidra till företagets utveckling, att kundinflytandet är på riktigt – och inte "spel för galleriet". Jag vill också vara insatt i vad som händer och planeras i bolaget. Och det är man som förtroendevald i fullmäktige. Det är intressant, roligt och lärorikt att vara med!

Vad gör du till vardags?

– Jag jobbar som upphandlare i Skellefteå kommun sedan ett år tillbaka. Innan dess jobbade jag som inköpare i ett privat företag. Det roligaste med mitt jobb är att jag får träffa många människor, både internt inom olika verksamheter i kommunen och från företagen som är eller vill bli leverantörer till kommunen. På fritiden tränar jag en hel del, träffar gärna goda vänner och är aktiv inom EFS och Svenska kyrkan i Ursviken.

Hur blev du invald i fullmäktige?

– Genom den lokala valberedningen i Skellefteå. Vår fullmäktigeförsamling har föryngrats på senare år, och jag blev nog tillfrågad delvis av den anledningen. Det behövs nytt blod. Min pappa har också ett förflutet som ledamot i fullmäktige och han har förmedlat en mycket positiv bild av Länsförsäkringar och uppdraget som förtroendevald.

Vad gör ni i fullmäktige?

– Det är bolagsstämma en gång per år. Då går styrelse och vd igenom året som gått och redovisar viktiga händelser och bolagets ekonomi. Som fullmäktigeledamot har man alltid möjlighet att ställa frågor och få förklarat det man undrar över. Vi har också möjlighet att påverka genom att komma med förslag. På bolagsstämman väljer fullmäktige också in vilka som ska sitta i styrelsen. Jag tycker att det är en viktig roll vi har – vi fungerar ju som bolagets ambassadörer ute i länet. Sen träffas vi en gång per år för en utbildningsdag, som brukar innehålla nyheter om bolaget och en ekonomisk lägesrapport. Vi blir förberedda på vad som ska komma på bolagsstämman. Dagen brukar alltid innehålla matnyttig information om olika ämnen som rör bank eller försäkring, t ex nyheter i bolagets försäkringsprodukter. Vi har också fått lära oss hur man läser och förstår en ekonomisk redovisning (t ex ett bokslut) och information om det viktiga arbete som SOS International gör. Det har också varit bra information om de vanligaste orsakerna till brand och hur man förhindrar olika typer av skador.

Vad har du fått för lärdomar från att sitta i fullmäktige?

– Jag har lärt mig mycket om både bank- och försäkringsbranschen, om förebyggande åtgärder för att undvika skada, om att bygga upp en bankverksamhet och om ekonomi generellt. Jag har fått klart för mig hur bolaget styrs, hur styrelsen utses och hur den arbetar och vilken roll fullmäktige har. På köpet har jag fått ett stort kontaktnätverk och lärt känna personer från många olika branscher, med skiftande bakgrund, ålder och bostadsort. Riktigt värdefullt!

Har du något råd till den som funderar på att nominera sig till fullmäktige?

– Det här är ett roligt och intressant uppdrag som jag verkligen rekommenderar. Det kan ta lite tid att sätta sig in i bolaget och förstå termerna som branschen svänger sig med, så mitt tips är att se det som ett uppdrag på lite längre sikt.