Fullmäktigeval

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Var med och påverka

Som kund i Länsförsäkringar Västerbotten är du också delägare. Du har inflytande över verksamheten och eftersom bolaget ägs av våra kunder har vi inga andra uppdragsgivare att ta hänsyn till. Tillsammans med andra kunder i ditt distrikt utser du representanter till fullmäktige - bolagets högsta beslutande organ. Fullmäktige utser styrelse, som i sin tur tillsätter bolagets vd.

Valet 2021 genomfört

Nomineringsperioden pågick 1-15 september, där sakförsäkringskunder i bolaget nominerade sina kandidater. Kandidaterna presenterades, tillsammans med valberedningens förslag, på fullmaktigeval.se när själva valperioden öppnade den 15 oktober.

Valperioden avslutades den 15 november och här kan du läsa mer om vår nya fullmäktigeförsamling.

Fullmäktigeledamöter 2022-2024.

Nästa val sker hösten 2024.