Fullmäktigeval

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Gör din röst hörd

Var med och påverka

Som kund i Länsförsäkringar Västerbotten är du också delägare. Du har inflytande över verksamheten och eftersom bolaget ägs av våra kunder har vi inga andra uppdragsgivare att ta hänsyn till. Tillsammans med andra kunder i ditt distrikt utser du representanter till fullmäktige - bolagets högsta beslutande organ. Fullmäktige utser styrelse, som i sin tur tillsätter bolagets vd

Val var trejde år

Den 15 november 2018 avslutades det senaste valet till fulläktige i Länsförsäkringar Västerbotten. Nästa val genomförs under hösten 2021.

Läs mer om vilka representanter som utgör fullmäkitge här.