Fullmäktigeval

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Var med och påverka

Som kund i Länsförsäkringar Västerbotten är du också delägare. Du har inflytande över verksamheten och eftersom bolaget ägs av våra kunder har vi inga andra uppdragsgivare att ta hänsyn till. Tillsammans med andra kunder i ditt distrikt utser du representanter till fullmäktige - bolagets högsta beslutande organ. Fullmäktige utser styrelse, som i sin tur tillsätter bolagets vd.

Nu genomförs val till fullmäktige

Under perioden 1-15 september kan du nominera en klok person till vårt fullmäktige - kanske vill du nominera dig själv? Själva valet genomförs 15 oktober-15 november.

Så går valet till

Valberedningen tar fram förslag på kandidater till fullmäktigevalet, men under nomineringsperioden 1-15 september kan du som kund i bolaget nominera dig själv eller någon du känner i dina hemtrakter. 

När nomineringsperioden avslutas den 15 september, kommer inkomna nomineringar att granskas. För att vara valbar kandidat måste den nominerade ha en sakförsäkring, till exempel bil, båt eller hus, hos oss. Nominerade kandidater ska också vara folkbokförda i Västerbottens län och vara skrivna i det distrikt nomineringen avser.

De nominerade kandidaterna för respektive distrikt presenteras, tillsammans med valberedningens förslag, under valperioden 15 oktober-15 november. 

Mer information finns på fullmaktigeval.se. Där kan du nominera kandidater, och senare även rösta på din favorit. 

Läs mer om vilka representanter som idag utgör fullmäktige.