Erbjudande till dig som är medlem i Företagarna

Genom ett samarbetsavtal med Företagarna Västerbotten kan vi erbjuda fina försäkringslösningar för dig och ditt företag. Som medlem i Företagarna Västerbotten får du dessutom:

Försäkrings- och säkerhetsanalys

Varje medlem får en kostnadsfri analys av företagets försäkringsbehov och aktuell säkerhetsnivå. Vi lämnar också goda råd och tips kring skadeförebyggande åtgärder inom skadeområdena brand, vatten och inbrott.

Vinstdelning/skadebonus

Skadeförebyggande åtgärder leder till ett bättre skaderesultat, vilket går tillbaks till dig som medlem i Företagarna genom vinstdelning/skadebonus. Om den sammanlagda skadeersättningen till Företagarnas medlemmar understiger 70% av totalt inbetalda premier faller bonusen ut. Skadebonus kan uppgå till 10% av inbetald premie.

Kontaktperson

Varje medlem får en egen kontaktperson för alla sina försäkringar i Länsförsäkringar Västerbotten.

Mer information

Ring oss på 090-10 90 00 om du vill veta mer om vårt erbjudande eller boka in en tid för en försäkringsgenomgång.

Läs mer på Företagarnas webbplats

Erbjudande till medlemmar i Företagarna