LEI (Legal Entity Identifier)
LEI (Legal Entity Identifier)

LEI (Legal Entity Identifier)

Global identifieringskod för företag

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

LEI står för Legal Entity Identifier och är en 20-siffrig unik kod. Enligt nya EU-regler behöver alla företag som handlar med värdepapper en global identifieringskod från den 3 januari 2018. Syftet är att stärka skyddet för den som investerar i värdepapper.

Om LEI

Från och med 3 januari 2018 kommer fler uppgifter om värdepappersaffärer än tidigare att rapporteras till Finansinspektionen. För att handla med värdepapper efter detta datum behöver alla företag och andra juridiska personer en global identifieringskod, en så kallad Legal Entity Identifier (LEI) som är en 20-siffrig unik kod. Kravet gäller inte handel med fondandelar.

Syftet med förordningen är att behöriga myndigheter, oavsett land, ska kunna spåra och identifiera vilka som är köpare och säljare samt vilka som fattar beslut i en värdepappersaffär. I Sverige innebär det att Länsförsäkringar rapporterar alla inblandade parter i värdepappersaffärer till Finansinspektionen.

Vem kan få en LEI?

En LEI kan utfärdas till alla juridiska personer. Filialer eller andra delar av en juridisk person som inte är separata legala enheter förväntas till en början att använda moderbolagets LEI. En privatperson kan inte få en LEI.

Hur skaffar ditt företag en LEI och vad kostar det?

Du skaffar en LEI från en auktoriserad LEI-utfärdare, en så kallad LOU (Local Operating Unit). De kontrollerar viss information om ditt företag innan du får ditt LEI.

Du kan skaffa en LEI på en av dessa webbplatser:

https://lei.bloomberg.com/
http://www.nordlei.org (nordisk emittent)
https://www.gmeiutility.org/ 
https://www.wm-leiportal.org
http://www.lseg.com/LEI

En fullständig lista med auktoriserade LEI-utfärdare finns på www.leiroc.org

Kostnaden för LEI

Kostnaden för en LEI-kod varierar mellan olika utfärdare. Första årets kostnad är ca 700-1100 kr, beroende på utfärdare. Därefter tillkommer en årlig avgift på cirka 100 euro.

Var ute i god tid

Leveranstiden för att få en LEI-kod är normalt upp till sju arbetsdagar, men inför årsskiftet 2017/2018 kan väntetiden bli betydligt längre så se till att vara ute i god tid då företaget måste ha en LEI senast den 3 januari 2018.

Så här gör du - steg för steg

  1. Förbered den obligatoriska informationen: det juridiska namnet på alla företag, registrerad adress/-er, huvudkontorets adress/-er, enhetens status, enhetens juridiska form, auktoriserad person/-er.
  2. Bestäm vilken LEI-utfärdare registreringen ska göras hos.
  3. Gå till utfärdarens webbplats och ange den obligatoriska informationen
  4. Betala registreringsavgiften enligt instruktionerna du får på utfärdarens webbplats.
  5. LEI-utfärdaren kontrollerar informationen du angivit, slutför registreringen och skickar en bekräftelse per e-post.
  6. När du fått din LEI via e-post, skicka din LEI-kod till oss.

Skicka din LEI till Länsförsäkringar 

Det är viktigt att du meddelar oss när LEI-koden kommit så att den registreras på depån.

Skicka LEI-kod