Jag är intresserad av att bli företagskund

Jag är intresserad av att bli företagskund

Bolagsuppgifter

Tillåtna filtyper: .doc, .docx, .pdf, .xls, .xlsx. Filerna får uppgå till max 5 MB.
Tillåtna filtyper: .doc, .docx, .pdf, .xls, .xlsx. Filerna får uppgå till max 5 MB.
Jag är intresserad av att bli företagskund

Generella kundkännedomsfrågor

För att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism måste alla banker ha god kännedom om sina kunder. Vi måste därför ställa frågor till dig som styrs av penningtvättslagen.

Exempel på finansiell verksamhet är valutaväxling, handel med valutor, fysiska som virtuella (Bitcoin m.fl.), livförsäkrings-och betalningsförmedling, fastighetsmäklare, bokförings - och redovisningsbyråer.

Jag är intresserad av att bli företagskund

Frågor kring betalningar och kontanthantering

För att öppna ett rörelsekonto måste du svara på några frågor enligt lagen om penningtvätt. Du kan alltid ändra dina uppgifter vid ett senare tillfälle.

Jag är intresserad av att bli företagskund

Frågor kring sparande

Jag är intresserad av att bli företagskund

Eventuella tilläggstjänster

Jag är intresserad av att bli företagskund

Kontaktuppgifter

Jag är intresserad av att bli företagskund
Sammanfattning
Bolagsuppgifter
Bolagsnamn
Bolagsnamn
Organisationsnummer
Organisationsnummer
Bolagsform
Bolagsform
Beskriv verksamheten
Beskriv verksamheten
Nuvarande eller förväntad omsättning
Nuvarande eller förväntad omsättning
Nuvarande eller förväntad vinst
Nuvarande eller förväntad vinst
Finansieringsbehov
Finansieringsbehov
Ange belopp och ändamål
Ange belopp och ändamål
Ange vilka banktjänster du önskar till företaget
Ange vilka banktjänster du önskar till företaget
Innefattar verksamheten utlandsaffärer?
Innefattar verksamheten utlandsaffärer?
Om ja, beskriv syftet med utlandsaffärer samt specificera med vilka länder
Om ja, beskriv syftet med utlandsaffärer samt specificera med vilka länder
Generella kundkännedomsfrågor
Är verksamheten din huvudsakliga sysselsättning?
Är verksamheten din huvudsakliga sysselsättning?
Om AB, vem eller vilka äger företaget? Ange namn, personnummer och andel.
Om AB, vem eller vilka äger företaget? Ange namn, personnummer och andel.
Beskriv företagets affärsidé
Beskriv företagets affärsidé
Ge exempel på återkommande kunder
Ge exempel på återkommande kunder
Ge exempel på återkommande leverantörer
Ge exempel på återkommande leverantörer
Omfattas organisationen av penningtvättslagen?
Omfattas organisationen av penningtvättslagen?
I vilken fas befinner sig bolaget?
I vilken fas befinner sig bolaget?
Är företaget skatteskyldig i ett annat land än Sverige?
Är företaget skatteskyldig i ett annat land än Sverige?
Frågor kring betalningar och kontanthantering
Vilket är det huvudsakliga syftet med företagets rörelsekonto?
Vilket är det huvudsakliga syftet med företagets rörelsekonto?
Ska företaget göra återkommande insättningar och/eller uttag av kontanter?
Ska företaget göra återkommande insättningar och/eller uttag av kontanter?
Avser företaget ta emot/eller skicka utlandsbetalningar?
Avser företaget ta emot/eller skicka utlandsbetalningar?
Till/från vilka länder?
Till/från vilka länder?
Frågor kring sparande
Har företaget ett placeringsbehov?
Har företaget ett placeringsbehov?
Vilket är pengarnas ursprung?
Vilket är pengarnas ursprung?
Beskrivning
Beskrivning
Hur stort är organisationens placeringsbehov?
Hur stort är organisationens placeringsbehov?
Eventuella tilläggstjänster
Vi erbjuder fler tjänster för dig som företagare, är du intresserad av något av följande?
Vi erbjuder fler tjänster för dig som företagare, är du intresserad av något av följande?
Kontaktuppgifter
Kontaktperson till företaget
Kontaktperson till företaget
Personnummer
Personnummer
Adress
Adress
Postnummer
Postnummer
Ort
Ort
Telefon
Telefon
E-post
E-post
Övriga upplysningar
Övriga upplysningar

Godkänn dina uppgifter