Betalningar till och från utlandet

Utlandsbetalningar använder företaget för att sätta in pengar på en mottagares konto i utlandet. Det är viktigt att få med rätt information, som exempelvis BIC och IBAN.

Betalningar till och från utlandet

Betalningar till utlandet

Du kan välja olika typer av utlandsbetalningar beroende på valuta och till vilket land du ska skicka pengar.

Enklast och billigast gör du en SEPA- eller Normalbetalning på Mina sidor. Du kan även komma in på något av våra kontor eller kontakta Telefonbanken. Är du osäker på vilka länder du kan skicka pengar till och på vilket sätt, hittar du mer i information i Landinformation.

Få hjälp med en utlandsbetalning via telefonbanken

  1. Fyll i beställningsblanketten och skicka in den via ett säkert meddelande.
  2. Därefter ringer du till Telefonbanken (0771-666 555 mellan kl 07.30-16.00) för att skicka utlandsbetalningen. För avvikande öppettider, se Telefonbanken.

SEPA-betalning

Välj SEPA-betalning när du ska skicka pengar i euro till EU- och EES-länderna, samt Schweiz. Normalt når betalningen mottagarens bank samma dag om du skickar betalningen på Mina sidor före klockan 14.30 en bankdag och den kostar ingenting. Skickar du betalningen efter klockan 14.30 kan det uppstå en kostnad i mottagarbanken som mottagaren får betala. 

Normalbetalning

Välj Normalbetalning när du ska skicka pengar i annan valuta än euro till EU- och EES-länderna, samt Schweiz och även länderna utanför EU-/EES-området. Pengarna når betalningsmottagarens bank beroende av land och vilka rutiner mottagarbanken har.

Det här behöver du för att skicka eller ta emot pengar från utlandet

  • Namn, adress och land på den som ska ta emot pengarna. Kontrollera att alla uppgifter är korrekta.
  • Kontonummer där pengarna ska sättas in. Numret skrivs i IBAN-format, en internationell standard. Du hittar ditt kontonummer i IBAN-format i internetbanken under "Kontoinfo".
  • Bankens BIC/SWIFT-adress dit pengarna ska skickas. Det är en kod på åtta eller elva tecken som används för att identifiera banker och andra finansiella institut. När du fyllt i den hämtas betalningsmottagarens namn och adress automatiskt. Länsförsäkringars BIC/SWIFT-adress är ELLFSESS.
  • Några länder använder ett nationellt id istället för istället för BIC/SWIFT-adress, till exempel USA och Kanada. Det börjar med två bokstäver och sedan ett antal siffror för varje land.

Kontrollera med mottagarbanken i vilken valuta du ska skicka pengarna.

Banken behöver också ha aktuell kundkännedom om dig och veta vad utlandsbetalningarna avser. Vi kan även behöva underlag som styrker betalningarna och pengarnas ursprung.

Prislista för utlandsbetalningar

Landinformation

Tänk på valutakursen

När du gör en utlandsbetalning reserveras beloppet på ditt konto med en preliminär valutakurs och när växling sedan sker bestäms kursen. Tänk därför på att ha tillräckligt med pengar på kontot för att slippa övertrassering om slutbeloppet skulle bli högre än det som är reserverat.

Aktuella preliminära valutakurser

Hjälp med valutaomvandling

Betala med kort utomlands

Om något blivit fel vid en utlandsbetalning

Vi hjälper dig att rätta till eventuella fel vid utlandsbetalningar när du gör en reklamation, exempelvis om pengarna inte nått mottagaren. Om den mottagande banken begär kompletterande uppgifter eller skickar tillbaka beloppet, räknas det också som en reklamation.

Eventuella kostnader för reklamationer

Om reklamationen inte beror på något fel från din sida har du rätt till ersättning för avgifter och ränta som uppstått. Om felet beror på att du lämnat fel uppgifter tar vi ut en reklamationsavgift enligt aktuell prislista. Vissa utländska banker tar betalt för att handlägga reklamationer vilket gör att den kostnaden kan läggas till reklamationsavgiften. Då drar vi den kostnaden från ditt konto i efterhand. En reklamation tar ofta lång tid att handlägga och tiden kan variera mellan olika länder.

DNB är vår samarbetspartner för förmedling av utlandsbetalningar.

Frågor och svar om utlandsbetalningar