Fler eldstadsrelaterade bränder och frusna vattenledningar i vinter

Elpriserna i Värmland har varit rekordhöga i vinter. Det har gjort att många ändrat sitt beteende. För att dra ner på uppvärmningskostnaden har det eldats mer i eldstäder och kaminer än vad som är tillåtet. Detta har orsakat fler bränder än vanligt, ofta rör det sig dessutom om eldstäder eller andra installationer som inte är godkända av brandmyndighet och sotare. 

Rikard Larsson, skadeförebyggare på Länsförsäkringar Värmland.

Den vanligaste orsaken till bränder i villor är att det börjar brinna i de brännbara beläggningarna i skorstenen. Det kallas för sotbrand eller skorstensbrand. En annan vanlig brandorsak är att för mycket ved läggs på elden. Det blir helt enkelt för hett i skorstenen och bjälklaget kan fatta eld.

– Att elda säkert kan handla om liv eller död. Många som omkommer i brand saknar till exempel fungerande brandvarnare. Försäkringsmässigt finns också särskilda krav på att kaminen eller eldstaden är godkänd och används enligt föreskrifterna. Om detta inte följs är vi som försäkringsbolag mer restriktiva när det gäller ersättning och man får inte ut full ersättning för skadan, säger Rikard Larsson.

Hur ofta skorstenen behöver besiktigas beror på typ av eldstad, hur mycket du eldar i den samt vilken kommun du bor i. Kontakta din kommun för mer information om besiktning.

Elda säkert

Dyra frysskador på grund av för låg temperatur inomhus

Vid köldknäppen i december fick vi in ett stort antal frysskador, både i villor och fritidshus.

– Inomhustemperaturen har sänkts för mycket för att spara pengar, men det har istället orsakat dyra vattenskador eftersom ledningar och rör fryst sönder när temperaturen varit för låg. Enligt vårt villkor är det +15 grader inomhus som gäller för villa och fritidshus, även när det står tomt. Alternativt att tömma ur allt vatten ur systemet, vilket kan vara svårt att göra själv. Bäst är att anlita en rörmokare. Även här är det viktigt att rekommendationerna följs för att en eventuell ersättning ska gälla, säger Rikard Larsson.

Frusna vattenledningar

Rikards tips för säker eldning:

  • Använd inte mer än 2 kg ved per timme (cirka 3 vedträn). Kolla upp vad din kamin har för kapacitet.

  • Elda med ren och torr ved i lämplig storlek.

  • Använd gnistskydd i öppen spis.

  • Lägg askan i en plåthink med lock och förvara den på ett brandsäkert underlag tills du säkerställt att den är släckt.

  • Kontrollera att din rökkanal och skorsten är sotad och i ordning för att eldas i. Kolla med din kommun hur ofta du behöver sota.

  • Låt kaminen vila mellan eldningarna – om du har eldat i tre timmar ska du vänta lika länge innan du eldar igen.

  • Ha alltid en brandvarnare, en 6 kg pulversläckare och en brandfilt hemma, men kom ihåg att det alltid är lättare att förebygga en brand än att släcka den. Elda försiktigt!

Se alla nyheter