Rekordresultat igen för Länsförsäkringar Värmland

Även 2020 blev ett rekordår för Länsförsäkringar Värmland. Rörelseresultatet blev 459,3 miljoner kronor före avsättning till återbäring. "Det känns självklart fantastiskt kul att vi står starka även under ett år med en pandemi som inneburit många utmaningar, både för oss och våra kunder", säger företagets vd, Ulrika Obstfelder Peterson.

Ulrika Obstfelder Peterson är vd för Länsförsäkringar Värmland
Ulrika Obstfelder Peterson är vd för Länsförsäkringar Värmland

Det var vid onsdagens bolagsstämma som Länsförsäkringar Värmland redovisade rekordsiffrorna för 2020. Den försäkringstekniska delen av resultatet uppgick till 143,4 miljoner kronor före avsättning till återbäring, det starkaste försäkringstekniska resultatet i bolagets historia. Värdeutvecklingen på placeringskapitalet blev 310 miljoner kronor och sammanlagt uppgick koncernens resultat till 459,3 miljoner kronor före bokslutsdispositioner, skatt och avsättning till återbäring.

- Vi hade färre skador totalt sett och betydligt färre storskador än 2019, vilket givetvis påverkade resultatet i rätt riktning. Samtidigt ökade vi försäljningen och förbättrade effektiviteten i bolaget inom flera områden och jag kan inte nog tacka våra medarbetare för det fantastiska arbete de gör varje dag, säger Ulrika Obstfelder Peterson.

60 miljoner i återbäring

Ett resultatmässigt framgångsrikt år gav också möjligheten för företaget att än en gång dela ut återbäring till sina drygt 90 000 värmländska sakförsäkringskunder. Sammanlagt får kunderna dela på 60 miljoner kronor. Pengarna betalas ut i oktober.

- Återbäringen har tidigare bidragit till fler kunder och ökat engagemang, vilket i sin tur stärkt bolaget. Det har också skapat en intern stolthet i bolaget. Våra medarbetare arbetar för kundernas bästa varje dag och när vi då kan leverera på ett sätt som gör att vi kan lämna tillbaka pengar till våra kunder, tillika våra ägare, känns det oerhört kul för oss i styrelsen att fatta ett sådant beslut, säger Eva Julin Dombrowe, styrelseordförande.

Vid onsdagens bolagsstämma omvaldes Eva Julin Dombrowe till styrelsens ordförande och Jacob Larsson till vice ordförande. Styrelseledamöterna Ralf Lyxell, Christina Gabrielsson och Anders Folkesson omvaldes samtliga på tre år. Till valberedningens ordförande omvaldes Lena Larsson.

Se alla nyheter