Fond i fokus - Wellington Global Quality Growth

Här följer den andra intervjun av två med Länsförsäkringars fondleverantör Wellington. För att få veta mer om bolaget och deras två globala fonder, har vi träffat fondansvariga Mary Pryshlak och John Boselli.

En av Länsförsäkringars nyaste fondleverantörer är Wellington. Deras fonder Global Quality Growth och Global Research Equity ingår i Länsförsäkringars utbud sedan den 12 juni i år.

Hej John, berätta om Global Quality Growth

Fonden startade den 1 juni 2011 och investeringsfilosofin är att investera i högkvalitativa företag med stark organisk tillväxt.

Hur ser processen ut?

Vi identifierar marknadsledande företag och värdesätter bland annat stigande marknadsandelar och starka ledningsgrupper. Den här typen av företag har ofta en väl utvecklad förmåga att introducera nya produkter, expandera globalt och vara innovativa när det kommer till att göra affärer.

Hur gör ni era val?

Vi börjar med att sila ner det potentiella antalet aktier till 400. Vi träffar företagen och genomlyser deras värdering, kvalitet, tillväxt och avkastning. Sedan gör vi en ranking som i sin tur leder oss till själva investeringen. Portföljen består vanligtvis av 60-90 aktier.

Hur särskiljer ni er?

Vi använder bland annat ett globalt konjunkturindex för att definiera var i konjunkturen vi befinner oss. När konjunkturcykeln har en uppåtgående trend lägger vi större vikt vid till exempel tillväxt och värdering och när riktningen är nedåt tar vi fasta på faktorer som avkastning.

Några avslutande ord om Wellington som företag?

Våra analytiker erbjuds redan från start långsiktiga karriärvägar. På så vis får vi behålla våra skickliga medarbetare över tid. Deras kunskaper och relationer med företagsledningar världen över är ovärderlig för både företaget och portföljernas utveckling. Att investera och förvalta är för övrigt vår enda verksamhet. Att vara fokuserad är på så vis en del av vår kultur.

Tack John och lycka till!

PS Den del av intervjun som tar sikte på fonden Global Research Equity publicerades i vårt nyhetsflöde den 23 november. Läs gärna även den om du är intresserad.

Fakta om Wellington Global Quality Growth

Placeringsinriktning: Fonden strävar efter långsiktig totalavkastning (kapitaltillväxt och intäkter). Den är obunden inom sektorer, branscher och länder inklusive tillväxtmarknaderna. Fonden investerar i aktier och värdepapper med aktieliknande egenskaper, såsom depåbevis.

Risknivå: 5 av 7 (där 7 är högst risk)
Årlig avgift: 1,79 % varav förvaltningsavgift 0,75 %
Morningstar rating: 4-5 av 5 stjärnor
Ansvarig förvaltare: John Boselli

Läs mer om fonden (sökfunktion)

Viktig information: Sparande i fonder innebär alltid en risk. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Se alla nyheter