Vi söker värmländska hjältar

Nu söker vi vår första pristagare till Länsförsäkringar Värmlands Hållbarhetspris som ska uppmuntra, skapa engagemang och hylla de som bidrar till ett bättre Värmland – nu och för all tid. Välkommen med din nominering senast den 8 november.

Ett starkt Värmland i utveckling är viktigt för oss. Därför arbetar vi dagligen med att bidra till en attraktiv region som är inkluderande, utvecklande, miljösmart och trygg.

Känner du årets vinnare?

För att lyfta länets hållbarhetsinsatser och uppmärksamma goda exempel instiftar Länsförsäkringar Värmland 2020 priset Länsförsäkringar Värmlands Hålbarhetspris.

Ett pris som ska uppmuntra, skapa engagemang och hylla de som bidrar till att stärka Värmland och därmed skapa förutsättningar för Värmland nu och i framtiden. Priset är på 25 000 kronor och delas ut den 24 november.

Vinnaren utses av en jury från Länsförsäkringar Värmland, beslutet kan inte överklagas.

Regler och kriterier

  • Hållbarhetspriset delas ut för insatser som på ett föredömligt och inspirerande sätt bidrar till en hållbar utveckling utifrån minst ett av områdena: hälsa, hållbar konsumtion och produktion, ekonomisk tillväxt, minskad ojämlikhet och inkludering eller miljö och klimat.
  • Nominerade ska vara en privatperson, grupp, förening, organisation eller ett företag.
  • Alla kan nominera kandidater, både sig själv och/eller andra.
  • Nominerade ska i huvudsak vara verksam/bedriva verksamhet i Värmland.
  • Verksamheten ska ha pågått hela 2020 och kännetecknas av nytänkande, framåtanda och engagemang.
  • Kandidater kan föreslås obegränsat antal gånger.

Nominera din kandidat till Länsförsäkringar Värmlands Hållbarhetspris:

Våra 100 hållbarhetsinsatser

Vi på Länsförsäkringar Värmland har en checklista med 100 hållbarhetsinsatser. Kan listan även inspirera andra? Kanske skulle liknande insatser kunna göras i din egen vardag? Gör det. Du kan. Allt du gör spelar roll – och vi är många som hjälps åt.

Varje insats är kopplad till ett eller flera av FN:s globala mål. De har tagits fram gemensamt av samtliga avdelningar inom Länsförsäkringar Värmland.

Till listan