Gör det du kan

Att jobba med hållbarhet kan låta abstrakt, men är egentligen väldigt enkelt. Det handlar om att göra världen – och Värmland – till en bra plats att leva på. Att vara klimatsmart, miljövänlig och energieffektiv, men också att främja ett rikt kulturliv. Att ha föreningar och företag som värnar om vår framtid. Helt enkelt att skapa förutsättningar för en bra, sund och givande tillvaro. För alla olika människor, i livets alla skeden.

Våra 100 hållbarhetsinsatser

De här 100 punkterna är en checklista för oss som jobbar på Länsförsäkringar Värmland. Men kanske kan de även inspirera andra? Kanske skulle liknande insatser kunna göras i din egen vardag? Gör det. Du kan. Allt du gör spelar roll – och vi är många som hjälps åt.

Varje insats är kopplad till ett eller flera av FN:s globala mål. De har tagits fram gemensamt av samtliga avdelningar inom Länsförsäkringar Värmland.

 1. Ge skadeförebyggande information till alla förstagångsköpare av hus
 2. Hänvisa till skadeförebyggande tips på hemsidan
 3. Beakta miljörisker vid kreditgivning till företag
 4.  Erbjuda checklistor för gårdens säkerhet
 5. Vid lantbruksbesök ge information om att förhindra skada i bostaden
 6. Implementera skadeförebyggande inom motor hos skadeservice
 7. Göra stickprover hos våra samarbetande verkstäder
 8. Ordna entreprenörsträffar för samarbetspartners inom fordon
 9. Rikta insatser mot verkstäder med störst förbättringspotential
 10. Öka andelen begagnade delar i bilreparationer
 11. Minska plastförbrukningen vid bilreparationer
 12. Skapa samarbeten mellan byggentreprenörer
 13. Göra stickprover hos våra samarbetande byggbolag
 14. Hämta hem elrevisioner och elbesiktningar samt bygga upp egen kompetens för detta
 15. Höja kunskapen om hur man tryggar hemmet
 16. Informera allmänheten om skadeförebyggande åtgärder
 17. Ordna kundträffar med brandsäkerhetsutbildning i Arvika och Sunne
 18. Erbjuda småföretagare utbildning i systematiskt brandskyddsarbete
 19. Ge information om risk för skogsbränder via media
 20. Miljöanpassa våra giveaways
 21. Engagera oss i minst ett årligt event inom hållbarhet på de orter där vi har kontor
 22. Rapportera om hållbarhet i årsredovisningen
 23. Utveckla vår investeringspolicy för mer hållbara investeringar
 24. Beräkna vårt årliga koldioxidavtryck för bolagets aktieinvesteringsportfölj
 25. Utveckla en kompetensförsörjningsplan för hela bolaget
 26. Ordna hälsoaktiviteter för medarbetare
 27. Engagera oss i lokala nätverk med fokus på miljö och hållbarhet
 28. Köpa miljömärkt och/eller Fairtrademärkt frukt
 29. Använda uppladdningsbara småbatterier
 30. Utbilda personal inom digitala kundmöten
 31. Utbilda personal i aktivt medarbetarskap
 32. Erbjuda friskvårdsbidrag till medarbetare
 33. Erbjuda företagshälsovård för medarbetare
 34. Erbjuda alla medarbetare sjukvårdsförsäkring
 35. Använda alkolås på alla företagsbilar
 36. Återanvända kontorsmaterial
 37. Minska utsläppet av koldioxid vid tjänsteresor
 38. Få medarbetare som kör många mil i tjänsten att använda miljöfordon
 39. Ersätta fler av ledningens resor med digitala möten
 40. Digitalisera protokoll och styrelsematerial
 41. Förlägga konferenser lokalt
 42. Ha laddstationer till elbilar vid våra fastigheter
 43. Göra intern kampanj om att släcka lampor och bildskärmar i tomma rum
 44. Skapa fler cykelparkeringar vid våra fastigheter
 45. Påbörja ett övergripande energisparprogram med Fastighetsägarna och HSB
 46. Fortlöpande trimma in och justera våra system för uppvärmning, kyla och ventilation
 47. Köpa el från enbart förnybara energikällor
 48. Byta två företagsbilar till elbilar eller laddhybrider
 49. Mejla i stället för att skicka pappersbrev
 50. Få minst 17 procent av beståndet på privat motor att välja digitalt nyhetsbrev
 51. Erbjuda alla nya kunder att få sina försäkringsbrev digitalt
 52. Kräva att bilverkstäder är certifierade mot Länsförsäkringars Miljö- och Kvalitetscertifiering
 53. Använda lokalt postföretag/cykelbud för lokala brev och paket
 54. Utbilda medarbetare i Miljökörkortet
 55. Hålla miljöledningssystemet certifierat mot ISO 14001:2015
 56. Ha riktlinjer för miljöstyrning av tjänsteresor
 57. Införa Skype och ersätta fler fysiska resor
 58. Prioritera lokala leverantörer i upphandlingar
 59. Ställa in skrivare på dubbelsidig utskrift
 60. Minska onödiga utskrifter med follow me-funktion
 61. Sälja eller skänka begagnade kontorsmöbler
 62. Köpa enbart miljö- och Fairtrademärkt kaffe och te
 63. Ge medarbetare möjlighet att byta böcker med varandra
 64. Minska kylbehovet i våra lokaler med solavskärmningar
 65. Tvätta företagets bilar på miljömärkt biltvätt
 66. Ha digitala fullmäktigeval
 67. Använda digitala handlingar inom vd-staben
 68. Minska utskicken av försäkringspapper med 25 procent
 69. Utveckla en sponsringspolicy för hållbarhet och samhällsengagemang
 70. Utveckla bolagets arbete med mångfald, likabehandling och jämställdhet
 71. Ställa sociala hållbarhetskrav vid upphandling
 72. Utbilda nysvenskar genom försäkringsinformation via SFI
 73. Tillsammans med FBK Karlstad kommunicera ”Vi försäkrar schysst spel” på alla domartröjor i Klassfotbollen
 74. Sponsra knattefotboll i FBK Karlstad
 75. Ordna fritidsaktivitet med Carlstad Crusaders
 76. Inspirera barn och unga till rörelse i samarbete med Färjestad
 77. Stötta Friska Karlstad
 78. Stötta Funkislivs insatser för personer med funktionsnedsättning
 79. Stötta IF Götas friidrottsskola
 80. Stötta KBK:s och Goodsport Foundations nattfotboll på Våxnäs i Karlstad
 81. Stötta satsning på rullstolsinnebandy i KIBF
 82. Ordna integrationsinnebandy på Kronoparken med KIBF
 83. Bidra till att fler unga testar golf inom Karlstads GK
 84. Samarbeta med Narkotikapolisen och informera högstadieungdomar om drogers negativa påverkan
 85. Sponsra Selma Lagerlöfs litteraturpris
 86. Ordna integrationsinnebandy med Skoghalls innebandyklubb och Hammarö kommun
 87. Vara huvudpartner till priset Årets matentreprenör
 88. Rikta pengar till Ung Företagsamhet i Värmland
 89. Ordna sommarfotbollsskola på Kronoparken i Karlstad med Carlstad United
 90. Samarbeta med ny breddfotbollsförening på Kronoparken
 91. Vara partner till Värmlands största motionslopp Vårruset
 92. Engagera oss för de yngsta i Miniloppet i Karlstad Stadslopp
 93. Bidra till Rackstadmuseets aktiviteter
 94. Förbättra integrationen genom fotboll i Kristinehamns kommun, som partner till Ett enat Kristinehamn
 95. Ordna juniortävling i golf på Hammarö GK
 96. Samarbeta med Faktum Värmland, en tidning som säljs av hemlösa
 97. Instifta ett hållbarhetspris som lyfter lokala hållbarhetsidéer 2020
 98. Erbjuda kampanjer med reducerat pris på skadeförebyggande produkter
 99. Erbjuda samtliga förskolor i Värmland gratis reflexvästar
 100.  Vara kranmärkta, en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten i stället för förpackat vatten