Hur fungerar fullmäktige?

Länsförsäkringar Värmland är ett ömsesidigt försäkringsbolag och det innebär att varje sakförsäkringstagare också är delägare. All verksamhet i företaget ska tillgodose kundernas ägarintressen och genom valda representanter – fullmäktige och styrelse – utövar kunderna aktiv påverkan. Fullmäktigeledamöterna ska vara lyhörda för kundernas behov och önskemål och framföra dessa till bolagets ledning. På bolagsstämman är fullmäktige bolagets högsta beslutande organ.

Sakförsäkringstagare är du om du till exempel har en hem, bil, eller båtförsäkring hos oss.

Fullmäktige

Vår fullmäktige består av minst 50 och högst 60 personer som representerar Värmlands 16 kommuner uppdelade i sex kretsar.

  • Karlstad/Hammarö/Kil/Forshaga, 28 ledamöter
  • Säffle/Grums/Årjäng, 7 ledamöter
  • Arvika/Eda, 7 ledamöter
  • Sunne, 4 ledamöter
  • Filipstad/Storfors/Kristinehamn, 7 ledamöter
  • Hagfors/Munkfors/Torsby, 7 ledamöter

Utöver bolagsstämman träffas fullmäktige, styrelse och företagsledning för ett informationsmöte under hösten för att diskutera angelägna frågor. På så vis stämmer fullmäktige kontinuerligt av att verksamheten leds på ett sätt som tillgodoser kundernas krav och förväntningar.

 

Val till fullmäktige

Val till fullmäktige sker kretsvis vart tredje år. På fullmäktigevalmötet väljer kunderna sina representanter genom att ge sitt stöd för de kandidater som nominerats av valberedningen och av våra delägare. 

Valberedningen består av minst 3 och högst 5 fullmäktigeledamöter från olika delar av Värmland. Valberedningen tar tacksamt emot förslag på lämpliga kandidater till fullmäktige i din kommun.

Sittande fullmäktige

Sittande valberedning

 

 

 

Känner du någon du vill nominera?

Det finns två sätt att nominera en kandidat. Det första är att valberedningen tar fram ett förslag, och det andra är att våra kunder i kretsen nominerar sig själv eller någon annan. Du nominerar genom att skicka uppgifter om personen till vd-assistent Stina Palm på stina.palm@LFvarmland.se eller på telefon 054-775 15 33.

 

Kommande fullmäktigeval

2020 Filipstad/Storfors/Kristinehamn samt Hagfors/Munkfors/Torsby

2021 Karlstad/Hammarö/Kil/Forshaga samt Säffle/Grums/Årjäng

2022 Arvika/Eda samt Sunne