Gemensamma bolag

En stark bank- och försäkringsgrupp

Agria Djurförsäkring

Agria

Agrias affärsidé är att skapa trygghet för både djur och människor. Agria erbjuder flexibla försäkringar – tillsammans med många av Sveriges djurägarorganisationer och veterinärer.

Länsförsäkringar Bank

Länsförsäkringar Bank

Länsförsäkringar Bank är Sveriges femte största retailbank med en affärsvolym på 520 miljarder kronor den 31 december 2017.

Länsförsäkringar Fondförvaltning

Länsförsäkringar Fondförvaltning

Länsförsäkringar Fondförvaltning är ett dotterbolag till Länsförsäkringar Bank som ägs av 23 länsförsäkringsbolag. Fondvolymen uppgick per den 31 december 2017 till 159 miljarder kronor varav 139 miljarder kronor i förvaltad volym under eget varumärke.

Länsförsäkringar Fondliv

Länsförsäkringar Fondliv

Länsförsäkringar Fondliv är länsförsäkringsgruppens fondförsäkringsbolag och dotterbolag till Länsförsäkringar AB. Bolaget erbjuder pensionssparande främst inom tjänstepension.

Länsförsäkringar Liv

Länsförsäkringar Liv

Länsförsäkringar Liv förvaltar traditionell livförsäkring som är tecknad före september 2011, då bolaget stängde för teckning av nya försäkringar.

Länsförsäkringar Sak

Länsförsäkringar Sak AB

Länsförsäkringar Sak ansvarar för den sakförsäkringsrörelse som enligt uppdrag från länsförsäkringsbolagen ska bedrivas av Länsförsäkringar AB. Uppdraget är att komplettera bolagens erbjudande med specialprodukter, att vara växthus för ny affär och att hantera länsförsäkringsgruppens gemensamma återförsäkring.

Wasa Kredit

Wasa Kredit

Wasa Kredit är ett kreditmarknadsbolag som erbjuder leasing- och avbetalningsfinansiering.