Villkor för vårt rabattsystem

Låt oss ta hand om dina banktjänster och försäkringar så belönar vi dig med rabatt. Ju fler tjänster du samlar hos oss, desto högre rabatt får du. När du når högsta nivån blir du Guldkund.   Allt utgår från att du har din boendeförsäkring hos oss. Som boendeförsäkring räknas hem-, bostadsrätt-, villa- och villahemförsäkring (även villa i lantbruksförsäkring). 

 

10 %

Du behöver boendeförsäkring och ytterligare en sakförsäkring, till exempel bilförsäkring. Det ger 10 procent rabatt på hushållets privata försäkringar.

15 %

Du behöver boendeförsäkring samt ett aktivt lönekonto med bankkort eller ett sparande hos oss. I sparandet behöver du ha 200 000 kronor i sparat kapital, alternativt ett regelbundet sparande på 500 kronor per månad. Det ger 15 procent rabatt på hushållets privata försäkringar.

20 %

Du behöver boendeförsäkring samt ett aktivt lönekonto med bankkort och ett sparande hos oss. I sparandet behöver du ha 200 000 kronor i sparat kapital, alternativt att det finns ett regelbundet sparande på minst 500 kronor i månaden per vuxen i hushållet. Det ger 20 procent rabatt på hushållets privata försäkringar. Det är på den här bonusnivån som du också kan bli Guldkund.

Förmåner som Guldkund:

  • Bankkort utan årsavgift för privatpersoner, värde 275 kronor.
  • Kreditkort utan årsavgift för privatpersoner, värde 195 kronor.
  • Självriskreducering med 500 kronor (gäller för en skada per år och hushåll).
  • Gratis uppläggningsavgift för bolån (värde 700 kr).
  • 30 minuter gratis juridisk trygghetsanalys hos LRF konsult.
  • 20 procent rabatt på skadeförebyggande produkter (rabatten gäller på sortimentet på våra  kontor).
  • Förmånligt mäklararvode när du säljer din bostad, uppge att du är Guldkund.
  • Inbjudan till olika aktiviteter och evenemang.

Aktivt lönekonto med bankkort

Med lönekonto avses ett aktivt lönekonto med regelbundna insättningar av lön, studiemedel, pension eller annan inkomst. Det ska även finnas ett anslutet bankkort till kontot.

Regelverk för sparande

Med sparande menas regelbundet månadssparande i våra produkter sparkonto, ISK, IPS, fonder, pensionsförsäkring eller kapitalförsäkring. För regelbundet sparande i sparkonto och ISK krävs det att överföringen sker från ett privatkonto i Länsförsäkringar Värmland. Det summerade sparandet i de olika sparformerna ska uppgå till minst 500 kronor i månaden.
Med sparat kapital menas pengar insatta i Länsförsäkringar Värmland i någon av produkterna sparkonto, fasträntekonto, ISK, IPS, fonder, aktiedepå, pensionsförsäkring, avtalspension eller kapitalförsäkring. Det summerade sparandet i de olika sparformerna ska uppgå till minst 200 000 kronor.

Övrigt

Vårt rabattsystem hanterar enbart privatpersoner, det vill säga försäkringar som är registrerade på personnummer. Rabatten dras direkt på varje försäkring vid förnyelse och nyteckning.

Försäkringar som ingår:

Hem
Bostadsrätt
Villa
Villahem (även för lantbruksfastighet)
Fritidshus
Fritidsbåt
Personbil (rabatt räknas exklusive skatt på trafikförsäkringen)
Lätt lastbil
Moped
Motorcykel
Terrängskoter
Husvagn
Husbil
Släp
Sjuk- och olycksfall vuxen
Olycksfall vuxen
Barnförsäkring

Försäkringar som inte ingår:

Rabatt lämnas inte på liv- och pensionsförsäkring, entusiastförsäkring, Agriaförsäkring eller försäkring för traktorregistrerade fordon. Rabatten räknas exklusive skatt på trafikförsäkringen.