Om återbäring

När det går bra för oss delar vi ut återbäring till de som betyder mest för oss - våra kunder. Återbäring är en av många fördelar med att vara kund i ett kundägt bolag med hjärtat i Värmland. På denna sida kan du läsa mer om återbäringen.

När vi på Länsförsäkringar Värmland har lyckats skapa ett positivt resultat utöver det som behöver återinvesteras för att utveckla vår verksamhet, så kan vi ge återbäring till våra kunder – som också är våra ägare. Att våra kunder och ägare får återbäring är en del av hur det fungerar i vårt lokalt kundägda bolag. Återbäring är i praktiken en återbetalning av premien som man betalar för sina sakförsäkringar.

Beslut om återbäring och återbäringens storelk fattas av Länsförsäkringar Värmlands styrelse.

För att vara kvalificerad för återbäring måste du ha haft minst en gällande sakförsäkring *i Länsförsäkringar Värmland under föregående år från det att återbäringen betalas ut. Vi betalar ut återbäring till våra privatkunder, företagskunder och lantbrukskunder. Offentligt upphandlade kunder, exempelvis kommuner, får inte återbäring. Varje kund kommer i god tid att få ett meddelande med exakt utbetalningssumma i ett brev. Summan baseras på din totalt inbetalda årspremie för sakförsäkringar under föregående år.

*Sakförsäkring är nästan alla privat- och företagsförsäkringar (exempelvis boende- och fordonsförsäkringar), men inte pensions-, liv- och sjukvårdsförsäkring.

 

2019 betalades återbäringen ut i december till de kunder som hade registrerat sitt konto för utbetalning av återbäringen. 2021 betalades återbäringen ut i oktober till de kunder som registrerat sitt konto för utbetalning av återbäring.

 

 

 

Du kan anmäla svenskt kontonummer eller utländskt kontonummer till oss. Ring oss på 054-775 15 00 vardagar mellan klockan 09.00-16.30 så hjälper vi dig. Ha IBAN och BIC/SWIFT tillgängligt när du ringer.

Notera att du behöver lämna kontonummer just för återbäringen. Av juridiska skäl kan vi tyvärr inte använda uppgifter från andra ärenden, såsom en skadeutbetalning eller uppgift från ditt autogiro eller bankkonto. Vi kan heller inte göra avdrag på nästa års premie.