Försäkringsbedrägeri

Att sälja bilen och anmäla den stulen eller medvetet förstöra mobilen för att få ersättning är olagligt och kallas för försäkringsbedrägeri. Ändå tvingar det försäkringsbranschen att betala miljarder kronor varje år, vilket drabbar ärliga försäkringstagare genom dyrare försäkringar.

Person som sitter och skriver på datorn.

Vad är ett försäkringsbedrägeri?

Försäkringsbedrägeri innebär att någon fått ersättning för en skada som inte inträffat, lägger till föremål som inte är borta alternativt skadade eller medvetet överdrivit värdet på föremålet för att få högre ersättning. Om man gör sig skyldig till försäkringsbedrägeri kan straffet bli böter eller fängelse.

Försäkringsbedrägerierna straffar även oskyldiga eftersom det ökar försäkringsbolagens kostnader, vilket gör att ärliga försäkringstagare drabbas i form av dyrare försäkringar.

Några exempel på försäkringsbedrägerier:

  • Hitta på eller överdriva värdet på dina saker
  • Lägga till påhittade saker som du inte har/haft i försäkringen
  • Medvetet lämna fel uppgifter när du tecknar en försäkring
  • Att anmäla något som stulet eller trasigt fast det inte är det

Gemensamt arbete mot försäkringsbedrägeri

För att motverka bedrägerierna har Länsförsäkringar tillsammans med andra försäkringsbolag via Larmtjänst tillgång till Stöldtipset. Detta för att upptäcka och förebygga fler försäkringsbedrägerier. Men en betydande del av försäkringsbedrägerierna upptäcks och förebyggs även tack vare tips från privatpersoner.

Anmäl försäkringsbedrägeri på Stöldtipset

Har du sett något konstigt? Misstänker du bedrägeri? Eller har du information om stulna fordon, båtar eller andra föremål?

Ring 020-325 325, eller gå in på Stöldtipset.se.

Anmäl på Stöldtipset.se - försäkringsbranschens tipsfunktion