Tips vid renovering

Planerar du att renovera ditt kök eller badrum? Har du funderingar på hur du ska göra det på rätt sätt? Då hjälper vi gärna dig med tips och råd om hur du renoverar rätt och säkert för att undvika vattenskador. Även om du anlitar en hantverkare är det viktigt att du har grundkunskaperna för att kunna göra en bra beställning.

Tips vid renovering
Rikard Larsson, skadeförebyggare Länsförsäkringar Värmland

Renoveringsfrågor

Vår skadeförebyggare Rikard Larsson hjälper dig som är kund hos oss med dina frågor när du ska renovera badrum, kök och andra våtrum. Rikard har lång erfarenhet av vilka problem som kan uppstå i ditt hem i samband med renoveringar och hjälper dig gärna med dina frågor kring materialval, branschnormer eller kvalitetsdokument.

När du har mer kunskap kan du bättre bedöma och jämföra offerter och granska de förslag som hantverkarna ger dig. Då minskar du också risken för missförstånd och andra problem. Och kom ihåg: Det kostar ingenting att fråga!

Tänk på detta innan du anlitar hantverkare:

  • Det är alltid bra att vända sig till flera hanverkare för skriftliga offerter (kontrollera att momsen ingår och om det tillkommer något) och referenser på tidigare utförda arbeten.

  • Säkerställ att företaget har F-skattesedel hos Skatteverket.

  • Kontrollera så att företaget inte har eller haft någon ärende hos Kronofogden, eller gått i konkurs tidigare. Då behöver du person- eller organisationsnummer.

  • Stäm av att hantverkaren inte finns med på Råd & Röns ”Svarta listan” över företag. De företagen följer inte ARNs (Allmänna reklamationsnämnden) beslut vid tvister.

  • Fråga om hantverkaren har behörighet, auktorisering eller certifiering och be att få se intyg (extra viktigt för el- och VVS-arbeten). 

  • Vidare är det viktigt att fråga om hantverkaren har ansvar- och allriskförsäkring om något skulle gå fel under arbetets gång. Vi hjälper dig givetvis att svara på hur din försäkring hos oss gäller. 

  • Kräv ett skriftligt avtal som båda har godkänt. I avtalet ska pris, arbetets omfattning och tidsplan vara noga specificerat men även vad som gäller kring eventuella tilläggsarbeten och vem som ska beskosta material, el, hantverkarens resor samt städning.

  • Vill du ha ännu fler tips? – läs Konsumenverkets tips innan du väljer hantverkare. Lycka till!   

Vanliga frågor och svar

Har ni som försäkringsbolag särskilda regler och krav på hur kök och badrum ska renoveras?

Vi har inga egna regler och krav utan följer Boverkets byggregler som säger att renoveringen ska vara fackmässigt utförd. Det betyder att branschreglerna som finns för våtrum och vatteninstallationer ska följas.

Har ni krav på tätskikt under diskbänken?

Ja, eftersom Boverkets byggregler säger att under diskmaskin, diskbänk, kyl, frys, ismaskin och liknande ska det finnas ett tätt ytskikt, till exempel en fogtät golvmatta. Ytskiktet ska vara tätat vid golvgenomföringar och uppvikt minst 50 mm mot väggen.

När gäller de nya branschreglerna?

De aktuella branschreglerna gäller inte bara vid nybyggnationer utan också vid tillbyggnad och renovering.

Gäller försäkringen om jag renoverar mitt badrum eller annat våtrum själv?

För att få ersättning för yt-/tätskikt i din allrisk byggnad måste du kunna uppvisa ett kvalitetsdokument från något av branschförbunden.Vi rekommenderar att du anlitar en auktoriserad hantverkare. Om detta dokument saknas ersätter försäkringen kostnaden för skadan fram till återmontering av yt-/tätskikt om arbetet är fackmannamässigt utfört. Kunden får stå för kostnaden av yt-/tätskikt och eventuellt avskrivningar av rör själv.

Vilka regler gäller för taket i ett våtrum?

Det finns inga särskilda regler för tak utan vårt råd är att du väljer material som är fukttåliga. Om det är snedtak och därmed risk för att det sneda taket kan bli vattenbelastat, så ställer vi samma krav på det som på väggar. Väggarna omfattas av särskilda tätskiktskrav.

Får jag montera klinker eller kakel på mitt gamla tätskikt av mattor?

Nej, generellt sett, eftersom mattan måste vara godkänd som tätskikt enligt golvbranschens testmetod. Det betyder bland annat att golvet måste vara förstärkt mot svikt, och mattan måste vara hel samt rätt monterad.

Ska jag byta golvbrunn när jag renoverar våtrum?

För att uppfylla rätt branschregler ska brunnar som monterats före 1990 bytas ut. Det blir en mycket säkrare anslutning mellan tätskiktet och golvbrunnen på de nya typgodkända golvbrunnarna.

Vad är ett kvalitetsdokument?

Hantverkare som jobbar med tätskikt i våtrum och VVS-installationer ger dig ett kvalitetsdokument efter avslutat arbete. Dokumentet intygar att aktuella branschregler är uppfyllda. Det är endast branschanslutna företag som lämnar kvalitetsdokument.

Kvalitetsdokumentet ska ses som en värdehandling och efterfrågas ofta vid försäljning.

Vad betyder avvikelser i ett kvalitetsdokument?

En avvikelse betyder att hantverkaren eller beställaren på någon punkt valt att inte uppfylla aktuella branschregler eller att det är tekniskt omöjligt. Detta kan bara göras i samråd med beställaren som då godkänner avvikelsen genom att skriva under en avvikelserapport. Beställaren tar då över över ansvaret för att ett visst moment inte uppfyller kravet. Sådan avvikelse påverkar också försäkringsskyddet.

Hur vet jag att företaget jag anlitar är branschanslutet?

Branschorganisationerna listar sina godkända entreprenörer på sin webbplats. Om företaget nyligen blivit anslutet bör man ringa eftersom det kan vara viss fördröjning på listan.

 

Samarbetspartners


Vi samarbetar med ett antal hantverkare och deras underentreprenörer. De utför fackmannamässiga byggreperationer enligt gällande bygg- och branschregler. Här hittar du listan på hantverkare:

Godkända hantverkare och underentreprenörer

Profilbild för Rikard Larsson

Rikard Larsson

Skadeförebyggare
Karlstad