Elbil och solceller

- Lär dig undvika hemmets nya brandrisker

Funderar du på att skaffa solceller eller elbil? Då behöver du känna till brandriskerna som de nya elinstallationerna för med sig till ditt hem. Vår skadeförebyggare Rikard Larsson delar med sig av sina erfarenheter och tips. 

Nya trender skapar också nya brandrisker

Av klimatskäl väljer allt fler att satsa på grön teknik hemma, det känns hållbart och ekonomiskt. Men det ska också kännas bra i magen säkerhetsmässigt. För att undvika risken för bränder och driftstörningar är det viktigt att all installationen av solceller och laddning av elbilar följer de regler och rekommendationer som finns.

–  Vi har redan sett den här typen av brand hos oss, ett hus brandskadades på grund av att en bil laddats i ett vanligt kontaktuttag på garageuppfarten. Solcellsbranschen är ny och växter snabbt, med detta finns alltid risker för oseriösa entreprenörer. Bästa sättet att skydda sig från detta är att ta referenser samt att besikta anläggningen innan den tas i drift säger Rikard Larsson.

Vår expert

Rikard Larsson, skadeförebyggare 

Vår expert Rikard Larsson vet hur snabbt en liten brand kan ödelägga ett helt hem. I sin roll som skadeförebyggare på Länsförsäkringar Värmland hjälper han våra kunder med att svara på frågor angående brandskydd. Vanligtvis besöker han våra kunder och gör Trygghetsbesök, så att vi tillsammans i ett tidigt skede kan upptäcka brandrisker.

Rikards svar på vanliga frågor:

Solceller

Är solcellerna rätt installerat så är det ingen fara. Anlita därför alltid en behörig elfirma för att installera och kontrollera din anläggning.

Elinstallationsarbete i samband med installation av solceller får endast utföras av någon som omfattas av ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram, eller av en elinstallatör som är auktoriserad för arbetet och som utför elarbetet på sin egen elanläggning.

Ett elinstallationsföretag kan låna eller hyra in personal från andra företag, exempelvis snickare eller takläggare, för vissa elarbeten. Det kan till exempel handla om ihopkoppling av solpaneler. Om detta sker ska även den personalen ingå i företagets egenkontrollprogram, annars räknas arbetet som olagligt elinstallationsarbete. 

I Elinstallationsreglerna finns det krav på att leverantören ska göra en riskbedömning oavsett vart byggnaden ligger. I nästa alla fall krävs då överspänningsskydd. På en lantbruksfastighet finns det krav på att all elektronik alltid ska skyddas av överspänningsskydd.

Utifrån brandsynpunk är en markanläggning bättre än att den sitter monterad på ett hus tak. Men bygger man rätt kan man känna sig trygg med båda alternativen.

Solceller omfattas av villaförsäkringen ( 5år utan åldersavdrag därefter 5% per år.) men det är bra att säkerställa att man har fullvärde samt tillägget Allrisk Byggnad som ger ett utökat skydd. Har man beloppsförsäkring kan det behöva  justeras.

Elbilar

Elsäkerhetsverket avråder från regelbunden laddning i vanliga vägg- och motorvärmaruttag.

Gamla eller felaktiga kopplingar och kabelförgreningar kan orsaka varmgång vid hög belastning, vilket i sin tur kan leda till brand. Låt därför ett elinstallationsföretag kontrollera elinstallationen.

Vanliga vägg- och motorvärmaruttag är inte gjorda för elbilsladdning och klarar inte återkommande hög belastning under lång tid - begränsa därför alltid laddningen till 8-10A.

Förlängningssladd ska inte användas då det finns risk att säkringen inte skyddar på rätt sätt. Hamnar dessutom skarvsladden på marken kan dessa lätt skadas. Använd ingen utrustning mellan uttaget och laddkabeln.

Skarvsladdar, grenuttag eller adaptersladdar ska inte användas. Skarvsladdar ökar risken för brand. Det finns risk att säkringen inte skyddar på rätt sätt, att fukt kommer in uttagen och man får fler kopplingspunkter.

Om originalsladden är för kort finns det längre att köpa eller så har man placerat laddboxen fel.

Det är viktigt är att man låter en behörig elfirma kontrollera och se till att elnätet klarar den laddning som krävs och att man monterar laddboxar. Man bör även fundera på var i garaget man placerar laddboxarna, då det är svårt för räddningstjänsten att släcka dessa typer av bränder. Det är därför viktigt att man kan få ut elbilarna om det skulle börja brinna.

All brandrök är farlig men om det är litiumbatterier som brinner så är den röken väldigt farlig. Håll avstånd och utrym direkt!

Vi rekommenderar 6 kg pulversläckare och minst en på varje våningsplan.

Batteribränder är svåra att släcka och röken väldigt giftig, så om brand uppstår lämna huset och håll avstånd.