Deklaration

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Du kan deklarera på flera sätt

Deklarationen ska vara inskickad till Skatteverket senast 2 maj. Du kan börja deklarera från den 22 mars. Om du får återbäring så utbetalas den under vecka 23. 

Har du frågor som du inte får svar på, ring Skatteverket på 0771-567 567.

Några snabba tips om din deklaration

  • Har du sålt aktier eller andra värdepapper kan du ta hjälp av Skatteverkets aktieguide på skatteverket.se.
  • Har du sålt ett småhus eller en bostadsrätt får du god hjälp av beräkningstjänsten på skatteverket.se.
  • Anmäl konto till Skatteverket om du inte redan har gjort det.
  • Kontrollera att de förtryckta uppgifterna stämmer i deklarationen.
  • Lämna in i tid – förseningsavgiften är 1 250 kronor.

Fler vanliga avdrag

Uthyrning av bostad

Om du har hyrt ut din privatbostad eller fritidshus under förra året kan du få göra avdrag från hyresinkomsterna. Avdrag medges för:

  • Bostads- och hyresrätt: schablonavdrag med 40 000 kronor + den del av föreningsavgiften eller hyran som avser den uthyrda bostadsdelen.
  • Småhus och ägarlägenhet: schablonavdrag med 40 000 kronor + 20 procent av hela hyresinkomsten.

Inkomster utöver det beskattas med 30 procent.

Kolla jämkningen

Har du bolån och skattejämkning för ränteinkomster, är det värt att kontrollera så att jämkningen inte ligger för högt. Det kan innebära att du betalar för lite inkomstskatt i år och riskerar att få kvarskatt om dina ränteinkomster har sänkts i år.  

Övriga utgifter

Under vissa förutsättningar kan du få avdrag för kostnader som överstiger 5 000 kronor, för exempelvis skyddskläder, vissa böcker och tidningar, trängselskatt och verktyg som krävs i tjänsten. 

Resor till och från arbetet

Du får avdrag för kostnader som överstiger 11 000 kronor. För att få avdrag för kollektivtrafik ska avståndet vara minst två kilometer. För att få avdrag för bilresor måste avståndet vara minst fem kilometer och tidsvinst på minst två timmar per dag jämfört med att åka kollektivt.

Du får göra avdrag med 18,50 kronor per mil för egen bil.

Om du arbetat på annan ort

Har du haft tillfälligt arbete på annan ort minst fem mil hemifrån och måste övernatta, kan du göra avdrag för måltider och småutgifter med 110 kronor per dag, under den första månaden.

Du kan även göra avdrag för dina faktiska boendekostnader eller med 110 kronor per natt. Har du rest hem under vistelsen kan du få avdrag med max en resa per vecka för det billigaste färdsättet. Det här avdraget kan även gälla ungdomar som exempelvis sommarjobbat på annan ort.

Har du flyttat till en annan ort men behållit din gamla bostad kan du få avdrag för ökade kostnader för dubbel bosättning, under en begränsad tid.


Se samtidigt över ditt pensionssparande

Kontrollera pensionssparande för att inte dubbelbeskattas

Avdrag för privat pensionssparande finns inte längre. Styr om till andra sparformer, exempelvis ett investeringssparkonto. Om du saknar pensionsrätt i din anställning kan du göra avdrag med 35 procent av din inkomst även i fortsättningen, högst 10 prisbasbelopp. Men de flesta behöver styra om pensionssparandet till andra sparformer som ISK eller kapitalförsäkring.

Läs mer hur du kan ändra ditt sparande till pensionen