Ökad risk för skador av smältande snö och is

Redan höga flöden i många vattendrag kombinerat med stora snömängder kan vid ett väderomslag till plusgrader ställa till med ordentliga problem i Värmland. Särskilt om det kommer regn samtidigt. Som villa- och fastighetsägare gör du klokt i att vidta åtgärder för att undvika översvämnings- och vattenskador.

När snö och is börjar smälta finns risk att smältvatten tar sig in i huset istället för att rinna bort i avloppsbrunnar, hängrännor och stuprör.

– För att undvika översvämning bör du som husägare se till att avloppsbrunnar i källaringångar och på garagenedfarter inte är igensatta av skräp eller is. Här kan du behöva hacka bort is eller rensa bort skräp. På platta eller lågt sluttande tak kan stora mängder snö bilda en sjö på taket om stuprör eller takbrunnar är igensatta av snö och is, säger Anders Hagman, skadeförebyggare på Länsförsäkringar Värmland.

Snön kan också ställa till det genom att blåsa in och smälta på ställen som inte tål fukt, som till exempel vindar. Det kan bli mycket snö och den bör tas bort för att undvika fuktskador när den smälter. Skador som orsakas av att vatten tränger in i husgrunden är också ett bekymmer.

– En bra dränering är a och o. För att undvika att vatten tar sig in genom sprickor i husgrunden är det viktigt att husägare någon gång varje år tittar till grunden och tätar eventuella sprickor så att vatten hålls ute, säger Anders Hagman.

Så undviker du skador av smältande snö och is

 • Skotta bort snö från marken närmast huset så minskar du risken för fuktskador i grund och källare
 • Rensa hängrännor och stuprör från is, löv eller annat skräp
 • Se till att avloppsbrunnar inte är igensatta eller igenisade
 • Undvik att förvara saker direkt på golvet i källaren, en meter upp är en bra tumregel. Ta bort sådant som riskerar att skadas vid översvämning
 • Installera gärna backspärr på golvbrunnen i källaren, som gör att vatten inte kan tränga upp

Åtgärder om det finns risk för översvämning eller om skadan redan skett

 • Om vattnet kommer via markytan, gräv ett dike
 • Bygg upp hinder av sandsäckar, brädor eller murblock
 • Täta öppningar och otätheter mot inkommande vatten
 • Pumpa eller ös ut vatten så fort som möjligt
 • Om vattnet kommer via avloppet, täta golvbrunnarna genom att lägga en filt och en tyngd ovanpå
 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna
 • Kontakta Räddningstjänsten om läget blir för besvärligt 

Kontaktperson

Se alla nyheter