Brandskyddskurs för företagare

Att äga en fastighet eller bedriva verksamhet i en fastighet innebär att du har ansvar för brandskyddet. Som företagskund hos oss i Länsförsäkringar Värmland erbjuder vi en brandskyddskurs till ett förmånligt pris.

När du äger en fastighet eller bedriver verksamhet där, har du enligt "Lagen om skydd mot olyckor" det yttersta ansvaret för brandskyddet.

Därför vill vi hjälpa dig som företagare att komma igång med ett systematiskt brandskyddsarbete som innebär att du på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar och följer upp brandskyddsarbetet i företaget. Det ökar säkerheten och därmed förtroendet i organisationen.

Utbildningen hålls av Brandskyddsföreningen Värmland.

Vi erbjuder denna utbildning till dig som är företagskund hos oss på Länsförsäkringar Värmland. Kontakta gärna vår skadeförebyggare Lars-Johan Sahlin om du vill få mer information om utbildningen.

 

Att ha det yttersta ansvaret för brandskyddet innebär bland annat att man i skälig omfattning ska tillhandahålla utrustning för släckning av brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.