20% lägre pris första året på vår sjukvårdsförsäkring

Skador, psykisk ohälsa och sjukdom. Sjukskrivningarna ökar, men det gör också företagens intresse för sjukvårdsförsäkringar. - Fler och fler får upp ögonen för dess betydelse för företagets hälsa, säger Magnus Ericsson, företagsrådgivare, Länsförsäkringar Värmland.

20% lägre pris första året på vår sjukvårdsförsäkring
Våra företagsrådgivare Magnus och Ivana hjälper dig att hitta den bästa sjukvårdsförsäkringen till just ditt företag.

Trots den allmänna kännedomen om vikten av hälsosamma vanor kan det glömmas bort i en alltmer stressig vardag. När sjukdomen slår till drabbas alla direkt eller indirekt; individen, företaget och samhället.

Avgörande betydelse

Flertalet, både kortvariga och långvariga, sjukskrivningar kan dock förkortas, eller i vissa fall till och med förebyggas helt. Det är huvudanledningen till att företagens vilja att teckna sjukvårdsförsäkring för sina anställda har ökat rejält.

- Det finns flera anledningar till det. Förbättrar man det förebyggande arbetet blir färre sjuka och när de väl blir sjuka vill man självklart få tillbaka sina anställda i arbete så fort som möjligt, säger Ivana Kovacevic, företagsrådgivare, Länsförsäkringar Värmland.

De drabbas hårdast

Extra viktigt är det för små företag där en sjukvårdsförsäkring till och med kan få en helt avgörande betydelse för företagets fortsatta exsistens.

- Speciellt om företaget inte hunnit spara ihop till en sparbuffert som kan täcka sjukskrivningskostnaderna, säger Magnus Ericsson.

FILM: Sjukvårdsförsäkring på fyra minuter

Yngre efterfrågar

Bakåt i tiden var sjukvårdsförsäkringen främst en förmån för ett fåtal medarbetare, oftast inom företagsledningen. Men det var då, de senaste åren har kurvan fortsatt stiga och de branscher som tecknar försäkringen breddas. Förutom de givna fördelarna för både individ och företag med att snabbare komma tillbaka i arbete vid sjukdom, ökar också konkurrensen om kompetensen. För allt fler arbetstagare är trygghetslösningar som sjukvårdsförsäkring högprioriterat i valet av arbetsgivare.

- Det är absolut en attraktiv och hållbar förmån. Och det är främst den snabba vårdgarantin som lockar, säger Ivana Kovacevic.

- Inte minst bland den yngre generationen. Vi får många frågor från dem kring vad som gäller på deras arbetsplats eller hur de kan få sin arbetsgivare att teckna sjukvårdsförsäkring, fortsätter Magnus Ericsson.

Vinst för företaget

Trots den snabba utvecklingen saknar fortfarande många företag kunskap om sjukvårdsförsäkringen och dess betydelse för de anställdas välmående och trygghet.
- För många företag är det en prisfråga, men ur ett helhetsperspektiv är det en vinst för hela företaget. Den spar pengar och lockar kompetens, säger Ivana Kovacevic.

Jag vill ha ett prisförslag

20 % lägre pris första året

Vår sjukvårdsförsäkring är till för företag som vill ha friskare medarbetare. Den innehåller förebyggande hälsotjänster, ger snabb tillgång till vård och både medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering. Dessutom ingår hjälp vid missbruksproblem.

Erbjudandet gäller för små företag (1-9 anställda) som tecknar sjukvårdsförsäkring i minst 12 månader innan 31 december 2020. Gäller för  försäkringspremien det första året.