Lantbruksförsäkringar

Helhetslösningar för ditt lantbruk

Det ska vara enkelt för dig att sköta din skog och ditt lantbruk. Med smidiga tjänster för både din ekonomi och dina försäkringar får du mer tid över till din verksamhet. Vi kan lantbruk och tillsammans med dig hittar vi en lösning som passar ditt behov. Kontakta oss för prisförslag.

Våra lantbruksförsäkringar

Gård

Vår gårdsförsäkring är till för dig som har jordbruk eller hästverksamhet i mycket liten skala och för dig som bedriver skogsbruk i egen skog, även utan att äga ekonomibyggnader.

Lantbruksrörelse

Vår lantbruksförsäkring är en paketlösning för ditt lantbruksföretag och ger ett grundskydd som täcker en stor del av försäkringsbehovet.

Hästverksamhet

Vår försäkring för hästverksamhet är anpassad utifrån de särskilda krav som ställs för alla verksamheter med hästar. Kombinerad med Agrias hästförsäkringar får du ett heltäckande skydd för din verksamhet.

Skog

Våra skogsförsäkringar är tilläggsförsäkringar till din lantbruks- eller hästverksamhetsförsäkring, och du försäkrar skogen för olika omfattningar.

Slott och särskilda bostadshus

Försäkringen är ett komplement till din villahem- eller villaförsäkring. Den är till för dig som till exempel har egendom som är svår att värdera och ersätta med vanliga metoder.

Djur & grödaförsäkring

Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringars specialistbolag för djur- och grödaförsäkringar. Agria främjar god djurhållning och arbetar för ett ökat djurintresse.

Säker gård och säker hästverksamhet

Säker Gård och Säker Hästverksamhet är ett samarbete mellan Länsförsäkringar och Agria Djurförsäkring. Vi hjälper dig att öka kunskapen och ge praktisk rådgivning, så att du kan hitta och rätta till brister som kan orsaka olyckor på din gård.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.