Hållbart fondsparande

Informationen gäller för Länsförsäkringar Uppsala

Om hållbart fondsparande

Vi tror på att investera hållbart

Hållbarhet är viktigt för oss och vi tror även att hållbarhetsfaktorer kan påverka avkastning och risk. Därför tittar vi alltid på hur fondförvaltarna jobbar med hållbarhet. De flesta av fondförvaltarna vi anlitar jobbar med ansvarfulla investeringar och majoriteten har skrivit under FN-initiativet PRI – Principer för Ansvarsfulla Investeringar.

Ansvarsfulla investeringar handlar om att investera i bolag som tar hänsyn till hållbarhet i sin verksamhet. Miljö, energi och klimatfrågor står ofta i fokus, liksom mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och god affärsetik. 

Hållbara placeringar

Många fondförvaltare väljer inte bara bort att investera i vissa företag utan arbetar även aktivt med att påverka bolag i önskad riktning. En del fonder väljer även in bolag som anses vara förebilder inom hållbarhet eller som är inriktade på ett särskilt hållbarhetstema till exempel förnyelsebar energi. 

Hållbarhetsprofilen 

Flera av våra fonder har fyllt i Hållbarhetsprofilen där de beskriver vilka hållbarhetskriterier som ingår i förvaltningen av en fond. Profilen är ett komplement till fondfaktabladen. Leta efter hållbarhetssymbolen ovan i fondlistan för att se vilka fonder som har fyllt i Hållbarhetsprofilen.


Bolag vi inte investerar i

I våra egna fonder investerar vi inte i bolag med verksamhet kopplat till kärnvapen, kemiska och biologiska vapen, klusterbomber och landminor. Vi investerar inte heller i energi- och gruvbolag som har mer än 20 procent av sin omsättning från förbränningskol.

Vi utesluter också bolag som kopplas till kränkning av konventioner och där våra dialoger med bolaget inte nått önskvärt resultat.


Hur sparar jag hållbart?

  • Spara i Länsförsäkringars egna fonder

Välj Länsförsäkringar som förvaltare i fondlistan

  • Spara i fonder som har Hållbarhetsprofilen

Leta efter den runda hållbarhetssymbolen i fondlistan. Hållbarhetsprofilen är ett komplement till fondfaktabladen och beskriver vilka hållbarhetskriterier som ingår i förvaltningen av en fond.

  • Spara i tematiska hållbarhetsfonder

Leta efter fonder som väljer in bolag ur ett hållbarhetsperspektiv till exempel förnybar energi och miljöfonder.


Miljöarbetet i våra egna fonder

Därför vill vi inte investera i kol

Vi tror inte att kolbolag är en långsiktigt hållbar investering varken finansiellt eller miljömässigt. I våra egna fonder investerar vi därför inte i gruvbolag och energibolag vars omsättning från förbränningskol överstiger 20 procent av omsättningen.

Koldioxidavtryck i våra investeringar

Tillsammans med investerare världen över har vi förbundit oss att mäta och redovisa koldioxidavtryck för våra investeringar.