Erbjudande - ändra villkor och få bättre värdetillväxt i din pensionsförsäkring

Erbjudande - ändra villkor och få bättre värdetillväxt i din pensionsförsäkring

Vi erbjuder dig som har pensionsförsäkringar med traditionell förvaltning – Gamla Trad – att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning, det vi kallar Nya Trad.

I Nya Trad får du bättre förutsättningar för värdetillväxt i ditt sparande. Erbjudandet varierar något beroende på vilken försäkring du har, läs mer under Frågor och svar.
Om du är osäker på vilken försäkring du har – och därmed vilket villkor som gäller om du ändrar till Nya Trad - kan du titta i ditt värdebesked.

Att ändra villkor till Nya Trad innebär att:

  • Den garanterade räntan sänks till 1 procent före skatt och avgifter, från nuvarande 3–5 procent.
  • Utrymmet att placera dina pengar i tillgångar som kan ge bättre avkastning ökar.
  • Förutsättningarna för en högre återbäringsränta blir bättre.
  • Avgifterna sänks för vissa försäkringar.

Svara på erbjudandet 

Du kan i de flesta fall svara på erbjudandet genom att logga in på Mina Sidor. 

Har du frågor eller vill boka rådgivning?

Kontakta oss

Se filmen om hur Nya Trad fungerar