Välj portfölj för ditt pensionssparande

Inspireras av våra fondportföljer som utgår ifrån ålder och den risknivå du väljer. Du får tre förslag som har olika delar aktier och räntor.

Dina uppgifter

Vi utgår från tio års utbetalningstid och att pensionsåldern är 65 år.

Med en lång spartid kan man välja fonder med högre risk. Hög risk innebär större svängningar och möjlighet till högre utveckling. Låg risk innebär små svängningar och lägre förväntad utveckling.

Risker i samband med fondhandel

Viktig information - Fondförslagen är allmänt hållna och inte individuellt anpassade. Vill du ha hjälp med dina fondval är du välkommen att kontakta oss. Sparande i fonder innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan båda öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.