Välj din kandidat till fullmäktige

Val till Länsförsäkringar Uppsalas fullmäktige sker digitalt på den här sidan. Både nominering och röstning sker säkert via Bank-ID. I förekommande fall kan nominering och röstning även ske manuellt via blankett som tillhandlahålls via valportalen eller något av våra kontor. Valet gäller för en tid av tre år, räknat från och med 1 januari året näst efter det under vilket valet ägt rum, eller till dess att nytt val hålls.

Nominering
Under perioden 1-31 maj kan du nominera dig själv eller den kandidat som du vill ska representera ditt distrikt i Länsförsäkringar Uppsalas fullmäktige. Endast delägare, dvs sakförsäkringskunder, i Länsförsäkringar Uppsala får nomineras till fullmäktige. Efter nomineringsperioden går valberedningen igenom inkomna kandidater och säkerställer att samtliga kandidater är lämpliga och uppfyller ställda krav. Valbara kandidater kommer att presenteras på denna webbplats och inför valet kommer information att skickas till samtliga delägare.

Röstning
Under perioden 1–30 november kan du som sakförsäkringskund rösta på den kandidat som du vill ska representera ditt distrikt i Länsförsäkringar Uppsalas fullmäktige. Valberedningen har i detta skede säkerställt att samtliga kandidater uppfyller ställda krav och är lämpliga som fullmäktigeledamöter.

Nominerings- och röstningsförfarande
(bifogad fil)