Valberedning

Länsförsäkringar Uppsala har en valberedning bestående av en ledamot från varje fullmäktigedistrikt. Ledamöterna väljs på ordinarie årsstämma för tiden till och med den ordinarie årsstämma som hålls tredje räkenskapsåret efter valet. Valberedningen utser inom sig ordförande och vice ordförande om inte dessa utsetts av årsstämman.

  • Valberedningen ska lämna förslag till
    val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
  • arvode och övriga ersättningar för styrelsearbetet uppdelat mellan ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete 
  • val av revisorer genom upphandling samt
  • efter framställan från Bolagets styrelse, lämna förslag till kandidater till andra funktioner.

Valberedningen ska också ansvara för lämplighetsprövning av ledamöter som föreslås till styrelsen samt inför fullmäktigeval lämna förslag på personer som kan väljas till fullmäktigeledamöter

Angelique Prinz Blix - ordf. valberedning

Kommunikationschef,

E-post:  angelique.blix@gmail.com

Mats Lindgren Uppsala landsbygd.jpg

Mats Lindgren

Marknadschef

E-post: mats@madoli.se

Magnus Grönberg Älvkarleby.jpg

Magnus Grönberg

E-post: monteverde100@hotmail.com

Brita Evansson Östhammar.jpg

Brita Evansson

Personalspecialist

E-post: evansson.j@telia.com

Emma.jpg

Emma Eriksson

Redovisningskonsult

E-post: emma.fr.en@gmail.com

 

Christer Staaf Håbo.jpg

Christer Staaf

Hästgårdsföretagare, vd

E-post: christer.staaf@telia.se

 

 

 

Ulf Gärdebo Knivsta.jpg

Ulf Gärdebo

Ingenjör

E-post: ulf@gardebo.se

Åsa Geijstedt Tierp.jpg

Åsa Geijstedt

Idrottslärare

E-post: ageijstedt@gmail.com