Nya lagförändringar kring pension att ha koll på under 2023

Under 2023 sker en rad olika lagförändringar som rör bland annat tjänstepension och den allmänna pensionen. Ta reda på hur de nya lagändringarna påverkar dig.

Foto på pensionsekonom Trifa Chireh.
Trifa Chireh, pensionsekonom på Länsförsäkringar

Förändringar som sker kring den allmänna pensionen

 • Pensionsåldern för när man tidigast kan ta ut allmän pension höjs från 62 till 63 år (personer födda 1961 eller senare).
 • Pensionsåldern för när man tidigast kan få garantipension, inkomstpensionstillägg, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd höjs från 65 till 66 år för personer födda 1958 eller senare.
 • Äldre som har en anställning och vill fortsätta jobba kan stanna kvar i arbetslivet fram till och med 69 år. LAS "Lagen om anställningsskydd, rätt att vara kvar i anställningen” höjs från 68 år till 69 år, år 2023.
 • Sjukersättning och arbetslöshetsersättning betalas ut fram till månaden innan man fyller 66 år, till skillnad från tidigare 65 år (personer födda 1958 eller senare).
 • Avgiftstak, den högsta inkomst som utgör underlag för allmän pension är 49 938 kr/mån.

Läs mer hos Pensionsmyndigheten

Förändringar som sker kring tjänstepensionen

 • Inkomstbasbeloppet (IBB) för 2023 höjs till 74 300 kronor vilket påverkar både den allmänna pensionen och tjänstepensionen.
 • Inkomstbasbeloppet påverkar de olika steg som finns i tjänstepensionsavtalen. Har du till exempel 4,5 procent i avsättning till tjänstepensionen upp till 7,5 ibb, och högre avsättning över taket kommer gränsen 7,5 ibb nu att bli högre och ligger på 46 438 kronor, vilket leder till en lägre avsättning till tjänstepensionen för de med hög lön.
 • För att löneväxling ska vara lönsamt måste månadslönen uppgå till minst 49 967 kronor (8,07 ibb) efter avdraget för löneväxlingen under 2023, för att inte den allmänna pensionen ska påverkas negativt. Det här är ett högre belopp 2023 än det var 2022 – så du som redan löneväxlar kan behöva se över.
 • Från och med 1 januari 2023 kommer den som omfattas av ITP 1 att tjäna in ålderspension upp till 66 års ålder istället för 65 år. Även rätten att få ITP sjukpension höjs till 66 år, för både ITP 1 och ITP 2.

Förändringar gällande skatt 2023

 • Brytpunkten för statlig skatt är 51 158 kronor per månad för dig som inte fyllt 66 år vid inkomstårets ingång. Brytpunkten är 56 933 kronor per månad för dig som fyllt 66 år vid inkomstårets ingång.
 • I och med att pensionsåldrarna ändras, kommer också skattereglerna att anpassas till de nya åldersgränserna från och med 2023. Det förhöjda grundavdraget på pension som idag gäller från det år man fyller 66 år börjar gälla först vid 67 år. Det förhöjda jobbskatteavdraget fortsätter gälla för dig som jobbar från och med det år du fyller 66 och förstärks ytterligare med 6000 kr/år 2023.

Se alla nyheter