Välkommen till Länsförsäkringar i Almedalen 2022

Den 4 och 5 juli bjuder vi in till spännande samtal i Visby, på Tage Cervins gata, plats H443. Tillsammans med inbjudna gäster diskuterar vi aktuella samhällsfrågor och vilka konsekvenser de får för dig, ekonomin och samhället i stort. Varmt välkommen!

Hur stoppar vi möjligheten för dem som enkelt hackar dina bankuppgifter via vanlig hemelektronik?

Våra mest vanliga digitala prylar i hemmet kan enkelt hackas och inkräktaren får tillgång till lösenord som möjliggör ID-kapningar eller tillgång till bankkonton. Idag är det orimligt att lägga ansvaret på konsumenten i stället borde myndighet och tillverkare engagera sig i frågan.

Utökad information om evenemanget:

Tittar vi på säkerheten i landet är risken stor att personer i exempelvis samhällsledande ställning blir utsatta men även vi vanliga löper en stor risk att bli hackade. En välkänd risk vid intrång är att hushållets utrustning används av hackaren för att generera belastningsattacker mot olika servrar utan att hushållet har en aning om vad som händer. Idag är det orimligt att lägga några högre förväntningar på att en vanlig konsument ska klara av att identifiera tekniska brister eller vidta mer krävande efterforskning när de köper eller använder de digitala prylarna. I stället borde problemet stävjas av reglering, certifiering och märkning där vi ser att politiker och myndigheter bör vara drivande. Utöver det måste även tillverkarna ta ett större ansvar och bygga in säkerhet i produktutvecklingen. Idag köper vi gärna billiga prylar på nätet där tillverkaren är okänd för de flesta. Detta ökar risken för att hackare tar sig in i våra hem.

Jämställdhetsindex 2022 - hur kan man arbeta för ett mer ekonomiskt jämställt Sverige?

Indexet visar tydligt hur allt hänger ihop. Kvinnor utför mer obetalt arbete i hemmet och arbetar mer deltid, vilket ger lägre inkomst och till sist lägre pension. Hur ska man fördela omsorgs- och familjeskyldigheterna för ett mer ekonomiskt jämställt Sverige?

Länsförsäkringars Jämställdhetsindex är ett sätt att följa och jämföra utvecklingen om hur kvinnor och mäns ekonomiska jämställdhet utvecklas i landets 290 kommuner. Kartläggningen baseras på statistik över de fem variablerna Pension, Vab, Sjukpenning, Inkomst, och Föräldraledighet. Indexet visar på att det är stor skillnad mellan olika kommuners ekonomiska jämställdhet och var det är bäst respektive sämst att bo om man är kvinna.

Se alla nyheter