Trygghet för kunder som hjälper flyktingar

Varje dag anländer tusentals flyktingar till Sverige, en del till oss i Uppsala län. Många öppnar sina hem för dem som är i akut behov av någonstans att bo. För att underlätta i denna svåra situation, har vi valt att låta våra försäkringstagares hemförsäkring även omfatta de flyktingar som gratis erbjuds husrum.

För att underlätta i denna svåra situation, har vi valt att låta våra försäkringstagares hemförsäkring även omfatta de flyktingar som gratis erbjuds husrum.

Möjligheten avser alltså flyktingar som ännu inte är folkbokförda i Sverige och som får bo kostnadsfritt hos någon av våra hemförsäkringskunder. På samma sätt gäller fritidshusförsäkringen enligt samma regler som när du själv bor där om huset lånas ut till flyktingar.

 – Vi befinner oss i en akut flyktingsituation och vi måste göra allt vi kan för att hjälpa till, säger Pierre Schuster, försäkringschef på Länsförsäkringar Uppsala. De kunder som vill och kan öppna sitt hem för flyktingar, kan känna sig trygga med att hemförsäkringen skyddar samtliga boende lika mycket.

Såväl fritidshusförsäkringen som hemförsäkringen gäller kostnadsfritt för inneboende flyktingar oavsett om ägaren bor kvar själv eller lånar ut sitt boende till flyktingar.

Det här är ett undantag i våra villkor, som i ett första steg gäller till och med 30 september 2022.

Är du en av dem som erbjuder boende?

– Som kund är det viktigt att kontakta oss om det blir aktuellt att ta emot flyktingar i sitt hem eller låna ut sin bostad, säger Pierre Schuster. Vi vill säkerställa att det inte uppstår några oklarheter och kunna svara på eventuella frågor.


För att försäkringen ska omfatta dem som bor hos dig, så logga in på Mina sidor på www.lansforsakringar.se, skicka ett meddelande och  meddela namn på den eller de som ska ingå.

Se alla nyheter